Cenník metabolic balance

MOJA OSOBNÁ SKÚSENOSŤ

V minulosti som veľa športovala a zdravo sa stravovala. Po troch pôrodoch moje telo i myseľ ostali, mierne povedané, vychýlené. Skúšala som viaceré spôsoby, ako docieliť dobrý metabolizmus, optimálnu váhu, zdravú kožu, či vlasy, čistejšiu myseľ, aj v kombinácii so športom. Po určitom čase som vždy cítila málo energie, ktorá je pre matku troch malých detí veľmi potrebná a nepodarilo sa mi dosiahnuť cieľ vrátiť sa k hmotnosti pred pôrodmi.
Tak som vyskúšala program metabolic balance®.
S programom metabolic balance® mám osobnú pozitívnu skúsenosť. Podarilo sa mi upraviť metabolizmus, získala som väčšiu vitalitu, chuť športovať a pestovať kultúru tela aj mysle, spokojnosť so sebou a v neposlednom rade aj úbytok na hmotnosti -20 kg za 3 mesiace. Stravovala som sa podľa jedálnička metabolic balance® a šport som pridala postupne po 2 mesiacoch od začatia programu. Bez hladovania, či pociťovania nedostatku. S plnou energiu kombinovať prácu a starať sa o 5-člennú rodinu.

Ak pociťujete nekomfort, môžete pre seba niečo urobiť aj Vy. Vyskúšajte program metabolic balance®

Aký je postup:

1. Stretnutie – úvodné stretnutie:

 • zaznamenám si váš osobný zdravotný stav
 • zaznamenám si vaše stravovacie návyky, chute, prípadne averzie alebo intolerancie
 • zrealizujeme merania hmotnosti (celková hmotnosť, podielu tuku, svalovej hmoty, vody, viscerálneho tuku) a obvodov tela
 • stanovíte ciele, aké chcete dosiahnuť
 • trvanie: cca 60 minút
 • následne v dohodnutý termín navštívite laboratórium, kde Vám uskutočnia odber krvi

2. Stretnutie – odovzdanie osobného stravovacieho plánu:

 • na základe vašich výsledkov krvného rozboru a vašej anamnézy Vám odovzdám Váš individuálny stravovací plán
 • spoločne si prediskutujeme stravovací plán, zodpoviem Vaše otázky
 • zrealizujeme kontrolné merania
 • trvanie: 30-60 minút

3.-7. Stretnutie – sprevádzanie programom:

 • zrealizujeme kontrolné merania
 • diskutujeme o tom, ako sa vám darí dodržiavať program
 • trvanie: 30 minút

 

Typ programu CENA ZAHŔŇA CENA v EUR
Odber a rozbor krvi
 • základné vyšetrenia v laboratóriu synlab slovakia
 • po dohode je možné zrealizovať rozšírený odber v súlade s cenníkom laboratória
50 €
Základný balík programu
 • 1x vypracovanie individuálneho plánu výživy (na základe krvného rozboru)
 • 7x individuálnych osobných stretnutí (2×45 minút, 5×30 minút)
 • antropometrické merania (t.j. podielu tukov, podielu viscerálneho tuku, podielu svalovej hmoty, prípadne podľa žiadosti klienta meranie obvodov tela)
 • Kuchárska kniha Metabolic Balance – BONUS ZDARMA
 • Dávka glauberovej soli na úvod – BONUS ZDARMA
449 €

Poskytovateľ a poradca: Ing. Renata Poláková, renata@citimsatudobre.sk, +421 908 755 690

Cítimsatudobre s.r.o., Bosákova 5/A, 851 04  Bratislava. 

Klient berie na vedomie, že „Plán výživy“ je individuálne zostavený plán výživy pod značkou „Metabolic Balance®“, a to za účelom realizácie zdraviu prospešného programu výživy. K Plánu výživy poradca ďalej poskytuje doplnkové služby v oblasti výživy a zdravého životného štýlu vo forme individuálnych konzultácií v rozsahu:

 • 1x zhotovenie metabolic balance® individuálneho plánu výživy (ďalej ako „Plán výživy“)
 • 7x konzultácie v sídle Poskytovateľa/Poradcu (ďalej ako „konzultácie“) alebo na žiadosť Klienta cez skype, počet konzultácií zahŕňa 1x úvodnú konzultáciu, 1x konzultáciu, na ktorej Poradca Klientovi odovzdá a predstaví Plán výživy v trvaní každá konzultácia cca 45 min a 5 poradenských konzultácií v trvaní cca 30 min;
 • dodatočné konzultácie prostredníctvom telefónu, e-mailu (3x)
 • antropometrické merania podľa želania klienta (t.j. zisťovanie zloženia tela, podielu tuku, podielu viscerálneho tuku, podielu svalovej hmoty, prípadne podľa žiadosti klienta meranie obvodov tela a pod.)

Klient berie na vedomie, že pre správne zostavenie Plánu výživy je potrebné zabezpečiť vykonanie laboratórnych krvných testov v rozsahu podľa pokynov Poskytovateľa. Klient rovnako berie na vedomie, že je povinný zabezpečiť výkon laboratórnych testov, a to na náklady Klienta. Klient môže využiť služby zmluvného partnera Poskytovateľa (spoločnosti Synlab) za zvýhodnených podmienok.Klient berie na vedomie, že pre správne poskytnutie služieb a správne účinky Plánu výživy sú potrebné pravidelné konzultácie, a to na dvoj-štvortýždňovej báze, ak nebude dohodnuté inak.V prípade, ak sa Klient nemôže dostaviť na dohodnutú konzultáciu, poradcu o tom upovedomí na dohodnutý email alebo na dohodnuté telefónne číslo najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom konzultácie, Klient má nárok v tomto prípade nárok na náhradný termín konzultácie.Klient je povinný požiadať a dohodnúť náhradný termín s poradcom telefonicky do dvoch týždňov od zrušenia pôvodného termínu, inak náhradný termín prepadá.V prípade, ak sa Klient nedostaví na konzultáciu a Poradcu o tom neupovedomí na dohodnutý email alebo na dohodnuté telefónne číslo najneskôr do 24 hodín pred dohodnutým termínom konzultácie, termín konzultácie mu prepadá a Klient nemá nárok na náhradný termín konzultácie.Klient má právo odstúpiť od dohody, a to bez udania dôvodu. V prípade odstúpenia má Klient nárok na vrátenie Odplaty v nasledovnom rozsahu:

  • ak Klient odstúpi od dohody po odovzdaní Plánu výživy Poskytovateľom/Poradcom v akejkoľvek forme (t.j. osobne alebo elektronicky), Klient nemá nárok na vrátenie ceny programu;
  • ak Klient odstúpi od dohody po doručení výsledkov laboratórnych testov Poskytovateľovi/Poradcovi avšak pred odovzdaním už vypracovaného Plánu výživy Poskytovateľom, Klient má nárok na vrátenie sumy 100,00 EUR;
  • V prípade, ak sa Klient nedostaví na Poradcom dohodnutý termín konzultácie a najneskôr do doby 2 kalendárnych mesiacov od termínu poslednej konzultácie poradcu nekontaktuje emailom na dohodnutý email alebo telefonicky na dohodnuté telefónne číslo za účelom dohodnutia ďalšieho termínu konzultácie, dohoda sa zrušuje, a to uplynutím doby 2 kalendárnych mesiacov od termínu poslednej konzultácie. V prípade zrušenia dohody podľa tohto bodu Klient nemá nárok na vrátenie Odplaty.

Kontaktný formulár

ZAUJALA VÁS PONUKA NAŠICH SLUŽIEB?
CHCETE SA PRIHLÁSIŤ NA ODBER NEWSLETTERA?
OZVITE SA NÁM

Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Súhlasím s odberom newslettera

Objednávka terapie

Ing. Renata Poláková, SAKHom.

Cítimsatudobre s.r.o.
Bosákova 5/A
851 04 Bratislava
Slovenská republika

M: +421 908 755 690
E: renata@citimsatudobre.sk
W: www.citimsatudobre.sk

Ako nás nájdete:

Bratislava – Petržalka, Bosákova 5/A, 3. poschodie
Pomôcka: je to bytový dom za domom nábytku Albero

Autobusom: linky 84 a 99 Mlynarovičova, linka 95 Farského
Električkou: linky 1 a 3 Farského
Autom: GPS: 48.128517766 17.119488716
Parkovanie: parkovisko Albero nábytok (2 eur/hod.) alebo bezplatne v okolí

Fakturačné údaje

XYZ, s.r.o. (neplatca DPH)

Bosákova5/a, 85104 Bratislava (3.poschodie)
IČO: xxxxxxxxxx
DPH: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tatrabanka:

Pressroom, s.r.o. (platca DPH)

Bosákova5/a, 85104 Bratislava (3.poschodie)
IČO: 35 874 198
IČ DPH: SK2021776790
Tatrabanka:

Zobraziť na mape