+421 908 755 690
Ako sa chcete cítiť vy? Zamerajme na to vašu pozornosť.
Category

Texty Sophie Bashford

VY VÍTE !!!

By | Texty Sophie Bashford

Drazí, pamatujte, že v této době intenzivních změn na naší planetě máte poslání, které má své určené místo od prvního úsvitu. Můžete mít často pocit, že jste nebyli pro takovou intenzitu stvořeni, pro tyto posunové vlny a přílivy, tyto vrcholy a pády, tyto spirály a vpády do srdce zázraku. Můžete také často cítit, že nevíte co děláte, proč to děláte a jestli dokážete nadále zvládat co je před vás postaveno. Až se věci rozmotají, a to se v jistém bodě stane, budete si lámat hlavu a křičet do tmy – proč já? Zeptáte se Vesmíru co si jako myslí že…

Read More

INTUICE A ŽENSKÝ DAR VĚDĚNÍ

By | Texty Sophie Bashford

Vaše intuice nemusí dávat smysl druhým a z fyzického pohledu nemusí být zřejmé souvislosti, ale vy své intuici musíte naprosto důvěřovat. Vaše intuice je samostatné, nejvíce zpustošené vlákno vyšší ženské moudrosti: ve své podstatě je připojené k ženskému vědomí a proto byla moderními společenskými podmínkami naprosto znehodnocena a poškozena. Intuice je spletena s nejhlubšími záhadami vesmíru. Splétá se a tančí s Velkou Sítí Života. Vidí do Neznáma a do ještě ne fyzicky zmanifestovaných realit a spojuje iluzi minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Je důležité uvědomit si, jak moc jsme usazeni ve vědomí mužského paradigmatu lineárních, racionálních, na důkazech založených analýz. Jsme…

Read More

HLUBOKÁ ŽENA

By | Texty Sophie Bashford

Hluboká žena je v napojení na čistou zdrojovou energii. Hluboká žena sem přišla změnit struktury existujících forem. Přišla, aby přivedla zemi zpět do vědomí kreativní a spirituální síly zvané ženské světlo. Hluboká žena je silou přirozené záře, která nemůže být zastavena. Hluboká žena se přesunula za materiální chtění a vnější nápravy pro vlastní bezpečí nebo naplnění. Hluboká žena zjistila, přes nespočitatelné roky svobodného dechu, že byla pozvána Životem, aby sáhla do hloubek jeho existence. Hluboká žena musí konfrontovat, potkat se a čelit tomu, co je na této planetě prezentováno jako iluze. Musí se naučit opustit prostor mysli a vrátit se…

Read More

PRŮKOPNÍCI ZMĚN

By | Texty Sophie Bashford

Tesající nové možnosti bytí, žití, milování, tvoření, práce – toto je to, co průkopníci dělají. Průkopníci změny jsou vzácní, protože v jistém bodě se musí přestat zajímat o to, co si o nich myslí druzí. Musí riskovat možné odmítnutí od druhých, protože jejich součástí vytvářet svobodu je být volní, aby mohli následovat své vnitřní vedení bez ohledu na to, co si o tom myslí druzí lidé. Jak přinášíte nové vědomí, saháte hluboko dolů – hlouběji než jste si kdy mysleli že je možné – a dotýkáte se pradávného pokladu, staré moudrosti, kosmicých pravd, divokých a nezkrotitelných instinktů. Možná to zní…

Read More

SÍLA OTEVŘENÉHO SRDCE

By | Texty Sophie Bashford

Uzavře-li se někdo tváří v tvář tvému otevřenému srdci, nereaguj tím, že odstoupíš od svého odhodlání k otevřenosti. Otevřené srdce je mocnou sílou. Přirozeně přináší klid, odpuštění, pochopení, soucit, štědrost, tekoucí energii, prostornost, laskavost, přijetí, důvěru a oddanost nejvyšším cílům. Otevřené srdce je jemné, ale zároveň neochvějné ve svém posvátném záměru. Otevřené srdce dospělo k otevřenosti díky odhodlanému záměru a vědomé práci svého majitele. Rozrostlo se do své božské podstaty díky každodenní praxi, kázni a zaměření. Otevřené srdce si podmaní všechny, kteří s ním přijdou do styku. Při této úrovni otevřenosti vůči Božské energii bude pro všechny, jejichž hrany jsou…

Read More

ZRYCHLENÁ PŘEMĚNA MUŽSKÝCH PRACOVNÍKŮ SVĚTLA

By | Texty Sophie Bashford

Nyní se nacházíme v tak intenzivním a vytrvalém prostředí spirituální evoluce, že vidíme legiony světlonošů probouzejících se do svého účelu v neslýchaném měřítku. Mnoho těchto milovaných Světlonošů a Pracovníků jsou muži a je nezbytné uznat velmi rychlé a intenzivní úrovně vnitřních přeměn, které tito muži na cestě k plnému vědomí nyní zažívají. Nelze podceňovat odvahu, kterou tito Muži Světla musí mít.To co si tyto pradávné bojovné Duše uvědomují je, že jejich Vyšší Já je volá v intenzivním procesu Smrti a Znovuzrození, které je zavede do naprosté ztáty iluze nižšího mužského ega. A to tak, že se uskuteční velký vnitřní proces,…

Read More

RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALÉNY

By | Texty Sophie Bashford

Taunia Atiriamin: I v této mistrovské praktice sexuální magie Isis (popisované ve videu), si byli vysocí zasvěcenci vědomi problematiky traumat z dětství, která mohla sabotovat jejich záměry posvátné aktivace těl a rozšiřování vědomí. U mužů se jedná o vztah s matkou a je to nejkomplikovanější část na cestě muže, pro kterého je nezbytné tuto problematiku řádně pochopit a zvládnout ..cca 35 minuta videa. Sophie Bashford: Máří Magdaléna je posvátná kněžka, která během svého života na Zemi vytvořila hluboce léčivé ženské prostory a modality a pokračuje v silné podpoře vzestupu Bohyně skrze prostorové dimenze. Milovaná Máří Magdaléna k vám v tomto…

Read More

POSVÁTNÝ NÁVRAT BOŽSKÉHO MUŽSTVÍ

By | Texty Sophie Bashford

„Probuzený muž je bojovníkem srdce. Svolává ostatní vědomé muže aby se přidali k revoluci, „složili“ svá ega a s opravdovou mužskou energií ukázali, co znamená vrátit se k lásce.“ /Daniel Nielsen/ Sestry soucítí se statečnými muži, kteří v tomto čase povstávají do své Božské síly. Silné Posvátné Mužské frekvence aktivují všechny muže, jejichž posláním je ztělesnit nové spirituální paradigma. Tito muži jsou všichni ti, kteří v minulých inkarnacích sloužili Bohyni. Toto jsou muži, kteří v hloubi své Duše ví kdo a co je Bohyně. Milovali Ji, uctívali Ji, byli zmáčeni Jejím Světlem, topili se v Její vyživující kráse a byli…

Read More

A PŘIJDE ČAS…

By | Texty Sophie Bashford

A přijde čas, kdy láska – tak velká, přijde téměř potichu, v temnotě, záhadně – přijde a ukáže vám, že všechny cesty za to stály. Tato láska nemusí vypadat úplně tak, jak si představujete. Nemusí přicválat na bílém koni nebo být pokryta drahokamy, zpívajíce vlastní chválu. Nemusí vypadat jako pohádka starých folklórních a snících romancí, které jsou vetkány do našich myslí jako rytíři a princezny. Tato láska je pro Krále a Královny – ty opravdové. Ty, kdo nepotřebují osvobodit nebo vysvobodit své čisté, oddané a bezpodmínečně milující srdce. Je pro Spirituální krále a královny, kteří mnohokráte kráčely po této planetě…

Read More

MODLITBA DVOJPLAMENŮ A ENERGETICKÁ AKTIVACE

By | Texty Sophie Bashford

Být na Cestě Duchovního Dvojčete je hluboký závazek k osobnímu duševnímu růstu. Pokud vás váš duch vede ke slovům, modlitbám, činům, lidem, symbolům, praktikám nebo rituálům které invokují léčivou energii cesty duchovních dvojčat – uctívejte toto vedení. Uctívejte ho bez myšlenky toho, co to znamená pro život vašich vztahů. Uctívejte ho bez očekávání jak vaše dvojče vypadá, jak se chová, kým je, kde je, kdy přijde a jestli vůbec někdy přijde. Ctěte vedení, které zaplavuje vaši psychiku související s cestou sjednocení s vaším dvojčetem. Není to o uspokojování mysli, která potřebuje vědět. Není to o vysvobození, ochraně nebo pozvednutí vašich…

Read More