26.03.2018

Podrobnosti:

Meno Renata Poláková Informujte sa mobilom: 0908 755 690 Informujte sa mailom: renata@citimsatudobre.sk

Trvanie

Dátum:
Čas:

Segmenty:

 • - spontánny pohyb
 • - unikátna frekvencia v hudbe
 • - harmonizácia energií v tele
 • - zdieľania, inšpirácia, podpora
 • - maľovanie mandaly

Čakrový tanec duše (10,00 – 12,30 h.)

Čakrový tanec duše – Spojenie sa so svojou silou a hĺbkou

Potrebujete si preliečiť svoje telo, naladiť sa na vlastné životné smerovanie, potreby duše? Túžite uvoľniť bloky, objaviť svoj potenciál a a pocítiť ľahkosť bytia?
Chcete sa popritom zabaviť a stráviť príjemný čas s úžasnými ľuďmi?

Ak s vami rezonujú tieto otázky, tak sa pridajte na cyklus 9 stretnutí v kruhu

Koncept Chakradance™ som objavila v situácii silnej transformácie. Pochybovala som o sebe samej, ako o žene, ktorá hľadala spojenie so svojou úctou, láskou a hodnotou. Hľadala som dôvody, ako cítiť lásku, ako si nechať otvorené srdce a byť v tejto zraniteľnosti silná. Ako nájsť odpovede na všetky otázky, ktoré sa objavili, ako krotiť autoagresiu, ktorá sa objavila…“nie som dosť dobrá alebo som príliš?“. Jeden podvečer v Alpách som plávala v otvorenom bazéne, vonku bolo šero, chlad okolo nuly a ponad hlavu mi zrazu preletel obrovský orol. A to som vnímala ako znamenie, že skúsim cestu s Chakradance™. Hneď v ten večer som sa spojila s Austráliou a zaplatila som si facilitátorský kurz. Následne som 12 týždňov študovala jednotlivé čakry, ich archetypy, veľakrát v týždni po večeroch som tancovala jednotlivé meditácie, spájala som sa s témami, ktoré som nevedela prijať alebo som mala tendenciu projektovať ich na druhých, maľovala som mandaly. A veľmi ma táto cesta oslovila. Pretože spontánny pohyb hneď ukáže, kde je človek rigidný, ktoré miesta odmieta, zvyčajne mu v tých momentoch neladí aj hudba. Po každej meditácii je približne 20-minútový priestor kreatívne vyjadriť a uzemniť túto meditáciu v maľovaní mandaly, a tá veľa napovie o vnútornom svete, najmä s odstupom času.

Cesta s Chakradance™ mi v mojom procese veľmi pomohla. Našla som spojenie, ktoré som hľadala. Pomocou tanca, maľovania mandál, ale i zdieľaním procesu s priateľmi a rodinou. A o túto cestu sa chcem s vami podeliť, pokiaľ aj vy hľadáte odpovede alebo sa chcete viac spojiť s témami svojej duše.

Čakrový tanec duše je transformačná cesta, počas ktorej budeme na každom stretnutí:

 • objavovať danú čakru, jej témy, archetypy, prejavy nevyrovnanosti toku energie,
 • tancovať čakrovú tanečnú meditáciu na danú čakru, a tak formou spontánneho slobodného tanca uvoľňovať tok energie v tele (cca 1 hodina),
 • maľovať vlastnú mandalu ako kreatívne vyjadrenie spontánneho tanca,
 • zdieľať svoje príbehy a zážitky, vzájomne sa podporovať a inšpirovať,
 • harmonizovať čakry aj pomocou unikátnej sprievodnej hudby, ktorá nesie špecifické frekvencie rezonujúce so zvolenou čakrou.

Ako podporu procesu môžete využiť prístroj TimeWaver (viac na www.citimsatudobre.sk).

KOMU JE URČENÝ

 • mužom i ženám vo veku od 15 rokov
 • tým, ktorí hľadajú v sebe odpovede
 • tým, ktorí sa cítia odpojení od seba
 • tým, ktorým nič nechýba a chcú si voľne zatancovať

 

TERMÍNY KONANIA
tanečné stretnutia Chakradance v trvaní 2 – 2,5 hodiny
pondelky v čase 10,00 – 12,30 hod.

MIESTO KONANIA
Bratislava – Petržalka, Bosákova 5/a, www.citimsatudobre.sk

CENA CYKLU 9 stretnutí: 
25 eur/1 stretnutiemožno platiť zvlášť pri každom stretnutí, na ktoré prídete
alebo 200 eur vopred za cyklus 9 stretnutí (zľava 25 eur)

ZÁUJEM O CYKLUS pošlite s poznámkou DOPOLUDNIE na mail renata@citimsatudobre.sk 

CYKLOM ČAKROVÝ TANEC DUŠE SPREVÁDZA:
certifikovaná facilitátorka Chakradance™ – Ing. Renata Poláková, SAKHom
Matka 3 detí, absolventka Ekonomickej univerzity s 12 praxou v oblasti Public relations, vyštudovaná homeopatka, terapeutka informačného poľa s prístrojom TimeWaver, certifikovaná poradkyňa úpravy metabolizmu Metabolic balance™, kňažka bohyne Živena a vo výcviku kňažky posvätnej sexuality s vášňou pre dobrodružstvo, padanie z oblakov, novej teórie myslenia, transformáciu človeka, jungiánsku psychológiu a úprimné priateľstvo a lásku.

VYTVORÍME SPOLOČNE BEZPEČNÝ PRIESTOR, V KTOROM NECHÁME PREJAVIŤ SVOJU DUŠU SLOBODNE CEZ TANEC

ČAKROVÝ TANEC
Slovo čakra v sanskrte znamená disk, koleso, krúženie. Tento termín bol údajne použitý prvýkrát vo védach, štyroch svätých knihách hinduistov približne 2500 rokov p.n.l. Čakry predstavujú metafyzické energetické víry a nachádzajú sa v siedmich hlavných telesných centrách v okolí endokrinných žliaz. Každá čakra vibruje na špecifickej frekvencii a korešponduje s určitou farebnou vibráciou. Symbolizujú spojenie mysle, ducha a hmoty a ovládajú tok najjemnejších energií. Keď je systém v rovnováhe, čakry sú otvorené, energia prúdi plynule, čakry pomáhajú telu udržiavať ho zdravé. Keď sú však nevyvážené, zablokované alebo príliš otvorené, prejavuje sa to množstvom fyzických, psychických a iných ťažkostí. Naši predkovia verili, že choroba sa najprv objaví v čakrách, a až potom v tele.

Čakrový tanec vychádza z konceptu Chakradance™ a je inšpirovaný jungiánskou psychológiou. Ukazuje nám mapu, ako dosiahnuť harmóniu v živote. Základom jungiánskej psychológie je proces individualizácie, kde cieľom cesty je dosiahnuť celistvosť. Proces prechádza fázami od objavenia vnútorného nepoznaného sveta, cez vhľady do vlastných tieňov (častí, ktoré odmietame), objavenie vnútorného muža a ženy (anima, animus), zažitie vlastného Ja. Počas tohto procesu integrujeme protiklady vnútri nás (telo a duch, rozum a emócie, extroverta a introverta, svätého a hriešnika). Čo nedokážeme integrovať, to projektujeme von, teda nevedomé časti v nás spoznávame radšej v druhých ako v sebe.

Čakrový tanec predstavuje spôsob ako vzájomne prepojiť telo, myseľ, dušu v spontánnom, voľne prúdiacom a slobodnom pohybe. Tanec je podporený špecifickými frekvenciami v sprievodnej hudbe a otvára telo hlbšiemu zážitku prepojeniu s dušou. Ako sa postupne energia v tele vďaka tancu mení, objavujeme bloky, ktoré rozpúšťame a pohybom vchádzame do hlbších úrovní a cítime sa viac vyrovnaní. Ten, kto tancuje, tvorí vlastné pohyby a tanec, tak, ako ho vedie jeho vlastná bytosť. Nejde o vedený spôsob tancovania.

SEDEM VNÚTORNÝCH SVETOV
Chakradance™ spája unikátnu hudobnú vibráciu s každou čakrou, od základnej až po korunnú.
Ako sa myseľ, telo a duch prepája, tanečník zameriava pozornosť na určitú čakru a uvoľňuje blokácie, uvoľňuje emočné, spirituálne a fyzické energie. Tancovať sedem čakier je ako tancovať cez sedem rôznych svetov, pričom každý tento svet dáva vlastné lekcie a príbehy.

1. TERMÍN – prebudenie, objavenie a ZOZNÁMENIE SA S ČAKROVÝM TANCOM
2. TERMÍN – PRVÁ ČAKRA – KOREŇOVÁ (MULADHARA) sa nachádza na koreni chrbtice. Ponúka možnosť objaviť a uvoľniť témy fyzického zdravia, uzemnenia a prirodzených inštinktov s cieľom spojiť sa so zemou cez nohy a chodidlá. Spojenie hudby a pohybu uvoľňuje esenciu prežitia a bezpečnosti, nachádzame tu témy spojené s prácou, financiami, domovom, teplom a výživou.
3. TERMÍN – DRUHÁ ČAKRA – SAKRÁLNA (SVADISTHANA) znamená sladkosť, potešenie. Hudobná vibrácia prináša plynúce pohyby tým častiam tela, ktoré sú obmedzené v pohybe, sú pod prílišnou kontrolou. Pohyby nás otvárajú zdravému potešeniu, zmysly špirálujú vnútri tanca. V tomto tanci sa cez harmonizáciu emócií, sexuálnej energie a čistoty a ľahkosti v intímnych vzťahoch otvárame plynutiu a rovnováhe.
4. TERMÍN – TRETIA ČAKRA – SOLAR PLEXUS (MANIPURA) je ako trblietavý drahokam. Je to sídlo dôvery. Vychádza odtiaľto sila bojovníka. Pri fokuse na túto čakru sa otvárame posilneniu vôle a vlastnej sily, cieľavedomosti a významu.
5. TERMÍN – ŠTVRTÁ ČAKRA – SRDCOVÁ (ANAHATA) prepája nižšie a vyššie čakry. Cez Anahatu dokážeme tancom priniesť do seba súcit, rovnováhu, nesúdenie a láskavosť a otvoriť sa odpusteniu, slobode a otvoreniu svojho srdca.
6. TERMÍN – PIATA ČAKRA – KRČNÁ (VISSUDHA) nás vnáša do našej kreativity, sebavyjadreniu a vnútornej pravde. Otvoríme sa najhlbšej komunikácii so sebou a ostatnými, skutočnému načúvaniu druhým, prítomnosti voči sebe a druhým.
7. TERMÍN – ŠIESTA ČAKRA – TRETIE OKO (AJNA) nás spája s naším vnútorným svetom obrazov, spomienok a snov. Postupne, ako sa uvoľníme v tanci, zosilnie naša intuitívna prirodzenosť, jasnosť vnímania. Ajna nám umožní cestovať nevedomím s ľahkosťou.
8. TERMÍN – SIEDMA ČAKRA – KORUNNÁ (SAHASRARA) nás spája s cestou duše, s hĺbkou zažívania každého dňa. Čím sme hlbšie v spirituálnom prežívaní, tým sa hlbšie dostávame k fyzickým prežitkom. Ukotvuje nás v tu a teraz, v prežívaní v plnosti v tele.
9. TERMÍN – INTEGRAČNÝ TANEC – hlboká meditácia na celý čakrový systém a integrácia v pohybe

Vítajte na Chakradance™.
Príďte a objavujte. Zabavte sa. Nájdite zmysel. Pustite. Pozrite sa hlbšie do každej čakry, do časti seba a zažite skúsenosť v tanci, ktorý bude váš, jedinečný, unikátny.

Teším sa na spoločný tanec.
S láskou
Renata Poláková