Podrobnosti:

Meno Renata Poláková Informujte sa mobilom: 0908 755 690 Informujte sa mailom: renata@citimsatudobre.sk

CYKLUS 8 stretnutí Chakradance 2019

Cítite, že chcete mať pravidelne čas, kedy sa budete stretávať sama/sám so sebou?
Chcete sa popritom zabaviť a stráviť príjemný čas s úžasnými ľuďmi a vyladenou hudbou?

Tak príďte na cyklus 8 stretnutí Chakradance.
Budeme sa naciťovať každý sám na seba, tancovať, maľovať, meditovať.
 
Koncept Chakradance™ pracuje s uvoľňovaním tela, čistením mysle, spájaním sa so svojimi hĺbkami. Spontánny pohyb hneď ukáže, kde je človek stuhnutý, ktoré miesta odmieta, zvyčajne mu v tých momentoch neladí aj hudba, chodia čudné myšlienky. Je to transformačná cesta, počas ktorej na každom stretnutí zamierame svoju pozornosť na témy danej čakry, objavíme šablóny vedomia, ktoré nám bránia byť v bezpodmienečnej Láske. Veľkou podporou konceptu je unikátna sprievodná hudba, ktorá nesie špecifické frekvencie rezonujúce so zvolenou čakrou.

AKO BUDE PREBIEHAŤ KAŽDÉ STRETNUTIE?

 • krátky úvodný kruh, kedy človek ozvučí (vypovie nahlas), s akými témami v daný deň prišiel (iba ak to tak cíti, že chce, nie je to povinné)
 • úvodná harmonizačná meditácia
 • lektorka predstaví základné témy čakry
 • spontánny tanec – čakrová tanečná meditácia; vedený je len jej úvod, hlavná časť je nevedená, každý pracuje sám so sebou
 • maľovanie vlastnej mandaly ako kreatívne vyjadrenie spontánneho tanca
 • záverečný kruh, kedy vypovieme, aké prišli pochopenia (iba ak to tak človek cíti, nie je to povinné)
 • záverečná meditácia

 

KOMU JE CHAKRADANCE URČENÝ

 • mužom i ženám vo veku od 15 rokov
 • tým, ktorí hľadajú v sebe odpovede
 • tým, ktorí sa cítia odpojení od seba
 • tým, ktorým nič nechýba a chcú si voľne zatancovať

 

PRAVIDELNÉ TERMÍNY KONANIA

PONDELKY v čase 10,00 – 12,15 hod. (8 stretnutí)
11.2.2019 – koreňová čakra, 18.2. – sakrálna čakra, 4.3. – solar plexus, 11.3. – srdcová čakra, 18.3. – krčná čakra, 25.3. – čakra tretieho oka, 1.4. – korunná čakra, 8.4. – integračný tanec

STREDY v čase 18,00 – 20,15 hod. (8 stretnutí)
13.2.2019 – koreňová čakra, 20.2. – sakrálna čakra, 6.3. – solar plexus, 13.3. – srdcová čakra, 20.3. – krčná čakra, 27.3. – čakra tretieho oka, 3.4. – korunná čakra, 10.4. – integračný tanec
 
počas JARNÝCH PRÁZDNIN lekcie NEBUDÚ

MIESTO KONANIA

Štúdio Hagia Sofia, Klincová 20, Bratislava
https://www.oazahagiasofia.sk/

PARKOVANIE

Štúdio Hagia Sofia – Free parkovanie možné na pozemku za budovou

CENA  

144 eur/celý kurz (8 stretnutí), potrebné uhradiť do 11.2.2019
možno zaplatiť aj dohodou na dve splátky

PRIHLASOVANIE

Seminár je kapacitne limitovaný. Je potrebné zarezervovať si svoje miesto.
Renata Poláková (Cítimsatudobre), renata@citimsatudobre.sk, 0908 755 690
Miriam Füzyová (Hagia Sofia), fuzyovam@gmail.com, 0903 703 678

LEKTORKA CHAKRADANCE
Renata Poláková, certifikovaná facilitátorka Chakradance™

„Vo svojom živote som dospela k bodu, kedy som sa rozhodla, že budem robiť všetko preto, aby som videla v ľuďoch predovšetkým Svetlo, Anjela a nie temnotu, zviera vnútri človeka. Pomáham ľuďom spojiť sa s Láskou k sebe a na tejto ceste využívam aj Chakradance, tanec spojenia sa s témami svojej duše. Od zvierat nás líši predovšetkým schopnosť myslieť a to, že máme možnosť voľby. Verím, že Chakradance môže človeku pomôcť uvidieť, aká je jeho Voľba a čo si pre svoj Život vyberie.

Venujem sa tiež úprave metabolizmu a analýze a harmonizácii informačného poľa. Aktívne som zapojená v medzinárodnom sociálno-výskumnom projekte Jediné zrno (AllatRa), mapujúcom spoločné sociálne, duchovné a mravné faktory, ktoré dokážu spojiť ľudí po celom svete.“

 VYTVORÍME SPOLOČNE BEZPEČNÝ PRIESTOR, V KTOROM NECHÁME PREJAVIŤ SVOJU DUŠU SLOBODNE CEZ TANEC
 

KONCEPT CHAKRADANCE™

Slovo čakra v sanskrte znamená disk, koleso, krúženie. Čakry predstavujú metafyzické energetické víry a najznámejšie sa nachádzajú v siedmich hlavných telesných centrách v okolí endokrinných žliaz. Každá čakra vibruje na špecifickej frekvencii a korešponduje s určitou farebnou vibráciou. Symbolizujú spojenie mysle, ducha a hmoty a ovládajú tok najjemnejších energií. Keď je systém v rovnováhe, energia prúdi plynule, čakry pomáhajú telu udržiavať ho zdravé. Keď sú však nevyvážené, zablokované alebo príliš otvorené, prejavuje sa to množstvom fyzických, psychických a iných ťažkostí. Naši predkovia verili, že choroba sa najprv objaví v čakrách, a až potom v tele.

Chakradance™ a je inšpirovaný jungiánskou psychológiou. Ukazuje nám mapu, ako dosiahnuť harmóniu v živote. Základom jungiánskej psychológie je proces individualizácie, kde cieľom cesty je dosiahnuť celistvosť. Proces prechádza fázami od objavenia vnútorného nepoznaného sveta, cez vhľady do vlastných tieňov (častí, ktoré odmietame), objavenie vnútorného muža a ženy (anima, animus), zažitie vlastného Ja. Počas tohto procesu integrujeme protiklady vnútri nás (telo a duch, rozum a emócie, extroverta a introverta, svätého a hriešnika). Čo nedokážeme integrovať, to projektujeme von, teda nevedomé časti v nás spoznávame radšej v druhých ako v sebe.

Chakradance™ predstavuje spôsob ako vzájomne prepojiť telo, myseľ, dušu v spontánnom, voľne prúdiacom a slobodnom pohybe. Tanec je podporený špecifickými frekvenciami v sprievodnej hudbe a otvára telo hlbšiemu zážitku prepojeniu s dušou. Ako sa postupne energia v tele vďaka tancu mení, objavujeme bloky, ktoré rozpúšťame a pohybom vchádzame do hlbších úrovní a cítime sa viac vyrovnaní. Ten, kto tancuje, tvorí vlastné pohyby a tanec, tak, ako ho vedie jeho vlastná bytosť. Nejde o vedený spôsob tancovania.

SEDEM VNÚTORNÝCH SVETOVChakradance™ spája unikátnu hudobnú vibráciu s každou čakrou, od základnej až po korunnú. Ako sa myseľ, telo a duch prepája, tanečník zameriava pozornosť na určitú čakru a uvoľňuje blokácie, uvoľňuje emočné, spirituálne a fyzické energie. Tancovať sedem čakier je ako tancovať cez sedem rôznych svetov, pričom každý tento svet dáva vlastné lekcie a príbehy.

1.stretnutie – PRVÁ ČAKRA – KOREŇOVÁ (MULADHARA) sa nachádza na koreni chrbtice. Ponúka možnosť objaviť a uvoľniť témy fyzického zdravia, uzemnenia a prirodzených inštinktov s cieľom spojiť sa so zemou cez nohy a chodidlá. Spojenie hudby a pohybu uvoľňuje esenciu prežitia a bezpečnosti, nachádzame tu témy spojené s prácou, financiami, domovom, teplom a výživou.
2. stretnutie – DRUHÁ ČAKRA – SAKRÁLNA (SVADISTHANA) znamená sladkosť, potešenie. Hudobná vibrácia prináša plynúce pohyby tým častiam tela, ktoré sú obmedzené v pohybe, sú pod prílišnou kontrolou. Pohyby nás otvárajú zdravému potešeniu, zmysly špirálujú vnútri tanca. V tomto tanci sa cez harmonizáciu emócií, sexuálnej energie a čistoty a ľahkosti v intímnych vzťahoch otvárame plynutiu a rovnováhe.
3. stretnutie – TRETIA ČAKRA – SOLAR PLEXUS (MANIPURA) je ako trblietavý drahokam. Je to sídlo dôvery. Vychádza odtiaľto sila bojovníka. Pri fokuse na túto čakru sa otvárame posilneniu vôle a vlastnej sily, cieľavedomosti a významu.
4. stretnutie – ŠTVRTÁ ČAKRA – SRDCOVÁ (ANAHATA) prepája nižšie a vyššie čakry. Cez Anahatu dokážeme tancom priniesť do seba súcit, rovnováhu, nesúdenie a láskavosť a otvoriť sa odpusteniu, slobode a otvoreniu svojho srdca.
5. stretnutie – PIATA ČAKRA – KRČNÁ (VISSUDHA) nás vnáša do našej kreativity, sebavyjadreniu a vnútornej pravde. Otvoríme sa najhlbšej komunikácii so sebou a ostatnými, skutočnému načúvaniu druhým, prítomnosti voči sebe a druhým.
6. stretnutie – ŠIESTA ČAKRA – TRETIE OKO (AJNA) nás spája s naším vnútorným svetom obrazov, spomienok a snov. Postupne, ako sa uvoľníme v tanci, zosilnie naša intuitívna prirodzenosť, jasnosť vnímania. Ajna nám umožní cestovať nevedomím s ľahkosťou.
7. stretnutie – SIEDMA ČAKRA – KORUNNÁ (SAHASRARA) nás spája s cestou duše, s hĺbkou zažívania každého dňa. Čím sme hlbšie v spirituálnom prežívaní, tým sa hlbšie dostávame k fyzickým prežitkom. Ukotvuje nás v tu a teraz, v prežívaní v plnosti v tele.
8. Stretnutie – INTEGRAČNÝ TANEC – hlboká meditácia na celý čakrový systém a integrácia v pohybe

Vitajte na Chakradance™.
Príďte a objavujte. Zabavte sa. Nájdite zmysel. Pustite. Pozrite sa hlbšie do každej čakry, do časti seba a zažite skúsenosť v tanci, ktorý bude váš, jedinečný, unikátny.

Teším sa na spoločne strávený čas.
S láskou,
Renata Poláková

www.citimsatudobre.sk