09.05.2020

Podrobnosti:

Meno Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA Informujte sa mobilom: 0908 755 690 Informujte sa mailom: bratislava@allatra.tv

Trvanie

Dátum:

Pridajte sa 9.5.2020 na svetové fórum „SPOLOČNOSŤ 2020“

Našou ambíciou je spojiť čo najviac ľudí sveta a spoločne sa dohodnúť, ako zmeniť smerovanie spoločnosti zo spotrebiteľského formátu na duchovne tvorivú.
Kde budú hlavnými hodnotami spoločnosti ľudskosť, morálka, spolupráca, vzájomná podpora.
Stretneme sa v Bratislave a mnohých ďalších mestách Slovenska a celého sveta v druhú májovú nedeľu, t.j. 9.5.2020.

Viac informácií nájdete na www.allatraunites.com