+421 908 755 690
Ako sa chcete cítiť vy? Zamerajme na to vašu pozornosť.

Sakrálna čakra – TANEC ZMYSLOV

By 24. januára 2018Čakrový tanec

„Človek sa nestane osvieteným tým, že by si predstavoval obrazy svetla, ale tým, že temnotu urobí vedomou.“ C. G. Jung

Druhá čakra – SAKRÁLNA ČAKRA – je centrum zmyslov, pocitov, emócií, potešenia, intimity, spojenia, pohybu a zmeny. Je to téma sexuality, a s tým spojených strachov, závislostí, hanby, viny, je zároveň odmietaná, ale aj preceňovaná. Zranenia v tejto oblasti spôsobujú, že sa čakra pokrivý, pootočí, a bude tak zamedzovať mysli v zmyslovom vnímaní tela.
S otupenými zmyslami sa naše chovanie stáva ne-zmyselné, namiesto toho, aby sme sa chovali vnímavo.

Liečením druhej čakry obnovujeme svoje právo cítiť. Vraciame sa k vášni, potešeniu, potrebnosti, zraniteľnosti, k nášmu zmyslovému napojeniu na vnútornú i vonkajšiu realitu. Oslobodíme prúd dynamickej energie potrebnej k rastu, zmene, transformácii, uvoľníme brnenie, ktoré nás oddeľuje od sveta a od druhých. Môžeme tak obnoviť vytúženú intimitu a skončiť s roztrieštenosťou a s izoláciou.

Poprieť kvality druhej čakry znamená poprieť esenciálnu časť našej celistvosti, časť, ktorá hrá dôležitú úlohu v rozširovaní a prebúdzaní vedomia. Pokiaľ mieru jej dôležitosti medzi ostatnými čakrami podceníme alebo preceníme, vnesieme nerovnováhu do svojho energetického systému.

Oslávme teda druhú čakru ako zaujímavú a nutnú súčasť našej cesty, otvorme sa radosti a pozitívnemu prístupu k ďalším sféram.

Témy na preliečenie druhej čakry:
– ZMENA, element vody – cez zmenu nachádza vedomie stimuláciu a expanziu
– PLYNUTIE – nechať voľne plynúť pohyb, hýbať sa, zrieť, cítiť
– ZMYSLY – kombinácia zmyslových vnemov a pocitov vytvára základ našich hodnôt
– POTEŠENIE – zdravé potešenie prináša uspokojenie, potešenie založené na závislosti nás ženie do stále väčšej túžby
– EMÓCIE – pomáhajú nám odkryť príbeh cesty našej duše, môžeme ich uvoľniť vedomým pohybom tela
– POTREBY – pokiaľ si ich priznáme, prijímame zodpovednosť za svoje vlastné naplnenie
– TÚŽBY – spoznávajme svoje najvnútornejšie túžby cez pocity, až potom môžeme mať jasnú vôľu, túžba inšpiruje a poháňa vpred k činom, nepochopené túžby vôľu často sabotujú
– TIEŇ – ponoriť sa do nevedomia a zmieriť sa s vlastným tieňom, s uzamknutými inštinktívnymi energiami
– VINA – démon druhej čakry, berie radosť, vrhá tieň do temnoty, polarizuje osobnosť, liečením vytvoríme zdravý vzťah, aby nám bola dobrým sprievodcom, učiteľom
– SEXUALITA – uzdravením čakry liečime právo cítiť a prežívať zdravú sexualitu.

spracovala Renata Poláková z textov od Anodea Judith (Tělo východu, mysl západu)

Viac o čakrovom tanci nájdete tu – http://www.citimsatudobre.sk/podujatia/