+421 908 755 690
Ako sa chcete cítiť vy? Zamerajme na to vašu pozornosť.

Ako analyzovať a posilniť svoj biznis

By 19. apríla 2017Zdravá firma

Niekedy počujeme, že peniaze sú špinavé, lebo sa ich dotýka veľa ľudí. Čím to je? Aký máme vzťah k peniazom? Čo reprezentujú?

Keď som v sebe hľadala odpovede na otázku, čo je pre mňa hojnosť, väčšinou to boli krásne čisté témy, naplnenie potrieb duše, kreativita, láska a priateľstvo a bránila som sa akosi priznať, že aj dostatok peňazí. No časom som si uvedomila a priznala, že hojnosť je aj pozitívny vzťah k peniazom. Lebo pre mňa reprezentujú nové možnosti, či istý druh bezpečia.

Nedávno som absolvovala zaujímavý seminár na túto tému, ako harmonizovať a optimalizovať informačné pole svojho podnikania, firmy, postoja k peniazom, pracovného smerovania, či dokonca budovy, kde podnikáme, pracujeme alebo tvoríme. Je veľmi inšpirujúce uvidieť, aké témy vám túto oblasť blokujú. Je uvoľňujúce vidieť, že bloky možno odstrániť, oslabené posilniť.  Zvedomiť témy, ktoré človeka ďalej naštartujú a inšpirujú.

Sama mám osobnú skúsenosť, pri práci na webstránke, či sama zo sebou. Po deťoch som veľmi rozmýšľala, ako ďalej, vedela som len jedno, že robiť Public relations a eventy tak, ako pred deťmi, už nemôžem. Jednoducho, vyšiel by skrátka aj klient aj ja. Nie som schopná pokryť prácu štýlom 24/7, ani byť pri krízovej komunikácii k dispozícii kedykoľvek. Hľadala som, a našla som to s pomocou prístroja TimeWaver. Veľmi rada s ním pracujem a aktívne ho využívam pre klientov aj pri úprave metabolizmu, či chudnutí. Aj k programu metabolic balance som sa dostala tak, že som hľadala spôsob, ako pomôcť ľuďom, ktorým TimeWaver ukazoval veľké vychýlenia v téme viažúcej sa na trávenie. A tak som našla metabolic balance a úpravu metabolizmu. A pomohla som aj sebe.

Ak rozmýšľate, aké analýzy v oblasti podnikania by mali pre vás význam, tak spomeniem napríklad:

  • Základná analýza firmy, ktoré oblasti sú oslabené najviac, a aké sú tie témy, ktoré ich blokujú, posilniť ciele firmy.
  • Postavenie jednotlivých spoločníkov vo firme, aké sú tam blokády, čo možno urobiť pre harmonickejšie postavenie partnerov vo firme.
  • Posilnenie vás ako podnikateľa alebo ako zamestnanca, máte stanovené ročné ciele, ktoré môžeme posilniť?
  • Analýza budovy a lokality v ktorej podnikáte, nájdenie blokád, ich odstránenie a posilnenie budovy.
  • Zle sa vám nielen pracuje, ale aj „dýcha“ vo vašom tíme? Môžeme sa spolu pozrieť, aké blokády to spôsobujú.
  • A mnohé ďalšie. Viac nájdete na webe v sekcii Zdravá firma.