Harmonizácia aury a čakier

AURA MODUL

Týmto modulom analyzujeme informačné pole človeka vo frekvenciách viditeľného svetla a technológia zobrazuje ich rozdelenie v aure človeka. Pre zobrazenie používa farby siedmich čakier, ktoré sú symetricky zoradené naľavo a napravo okolo fotografie klienta. Čím väčšmi a intenzívnejšie sú jednotlivé farby zobrazené, o to silnejšia je energia tej ktorej čakry. Výsledky analýzy sa zobrazujú ako obraz aury a vo forme stĺpcových diagramov, ktoré určujú veľkosť energie čakry a čakrovú koherenciu. Zistíte, ktoré čakry sú vyrovnané a ktoré majú tendenciu k strnulosti a ktoré tendenciu ku chaosu. Ako v iných moduloch aj tu je výsledkom analýzy stanovenie vyrovnávacích prostriedkov (presný zoznam s popisom) a možnosť nakmitania informácií do informačného poľa. Získate aj tlačenú kompletnú správu analýzy čakier.
Viac o čakrovom systéme nájdete tu.

Ing. Renata Poláková, SAKHom.

Cítimsatudobre s.r.o.
Bosákova 5/A
851 04 Bratislava
Slovenská republika

M: +421 908 755 690
E: renata@citimsatudobre.sk
W: www.citimsatudobre.sk

Ako nás nájdete:

Bratislava – Petržalka, Bosákova 5/A, 3. poschodie
Pomôcka: je to bytový dom za domom nábytku Albero

Autobusom: linky 84 a 99 Mlynarovičova, linka 95 Farského
Električkou: linky 1 a 3 Farského
Autom: GPS: 48.128517766 17.119488716
Parkovanie: parkovisko Albero nábytok (2 eur/hod.) alebo bezplatne v okolí

Zobraziť na mape