Meridiány

Meridiány sú energetické dráhy, ktorými prúdi životná sila (chi, čchi, Qi). Rozoznávame dva riadiace meridiány (predný stredný a zadný stredný), desať meridiánov, ktoré majú priradené ľudské orgány, ďalšie dva ich nemajú priradené (meridián osrdcovníka a trojitý ohrievač). Systém je komplexný, pôsobí už od narodenia. Jednotlivé meridiány sú vzájomne prepojené a preťaženie jednej časti postihne celú sieť.

TEÓRIA 5 ELEMENTOV

Pri popise meridiánov spomenieme teóriu 5 elementov, ktorými sú drevo (pevné, pružné, poddajné, nadmerná záťaž a sucho ho zlomí), oheň (nepokojný, spaľuje svojho nositeľa), zem (trpezlivá a oddaná), kov (ťažký a chladný) a voda (prispôsobivá, odolná, mocná a jemná). Tradičná čínska medicína (TČM) pozná a využíva už celé tisícročia súvislosti funkcií a cykly elementov.
Jednotlivé elementy sú vo vzájomných vzťahoch:
V zásobovacom cykle zásobuje každý element ten nasledujúci: drevo dodá energiu ohňu, aby mohol horieť. Oheň spáli drevo na popol, z ktorého vzniká zem. V zemi sa obohacuje kov. Kovy prechádzajú do vody. Voda zásobuje drevo, aby mohli rásť rastliny. A kruh sa uzatvára, keď drevo zásobí oheň. Zásobovací cyklus podporuje vyváženosť, no len vtedy, keď je každý element kontrolovaný.
V kontrolnom cykle drevo kontroluje zem, lebo ju prerastá koreňmi. Zem kontroluje vodu, pretože stanovuje, kade pôjde. Voda kontroluje oheň, lebo ho môže uhasiť. Oheň kontroluje kov, pretože ho môže roztaviť. Kov kontroluje drevo, pretože ho môže štiepať. A cyklus sa uzatvára, keď drevo prerastá koreňmi zem.

MERIDIÁNY A ELEMENTY

Obrázok ukazuje, ako sú jednotlivé meridiány usporiadané v elementoch. Z toho možno aj odvodiť, ako vzájomne jednotlivé meridiány spolupracujú, zásobujú sa, či kontrolujú.

Ako čítať obrázok?

Jangové orgány sú duté (jangová nepokojná a rýchla energia sa tu dobre pohybuje), sú vo vonkajšej časti kruhu: tenké črevo, žalúdok, hrubé črevo, močový mechúr, žlčník.
Jinové orgány sú plné a nachádzajú sa vo vnútri kruhu: srdce, slezina, pľúca, obličky, pečeň.
Jin a jang sa striedajú, jang pohyb vedie a jin brzdí, tak vzniká rovnováha.

Teória cyklov elementov platí aj pre meridiány.

Meridiány vo vnútri kruhu

Napríklad meridián obličiek zásobuje meridián pečene a kontroluje meridián srdca. Sám je vyživovaný meridiánom pľúc a kontrolovaný meridiánom sleziny. Ak sa rovnováha naruší, tak môže oslabený meridián pečene odoberať energiu meridiánu obličiek. Meridián srdca by ho „zničil“. Preto slabý meridián obličiek môže odoberať energiu meridiánu pľúc a rušiť kontrolný vzťah od sleziny. Z tohto je zrejmé, že oslabenie jedného meridiánu spôsobí oslabenie celého systému.

Meridiány vo vonkajšom kruhu

Meridián žalúdka živí meridián hrubého čreva a kontroluje meridián močového mechúra. On sám je vyživovaný meridiánom tenkého čreva a kontrolovaný meridiánom žlčníka. Pri narušení rovnováhy vznikne obdobný proces ničenia ako vo vnútri kruhu.

HARMONIZÁCIA MERIDIÁNOV

Akékoľvek narušenie jedného meridiánu spôsobí narušenie fungovania celku. Ak máte záujem zistiť, ako pracujú vaše meridiány a pomôcť telu napojiť sa na samoliečivé sily tam, kde je to pre nerovnováhu ťažšie, pozrite sa na Timewaver Optimalizáciu meridiánov.

PREHĽAD A ZÁKLADNÝ POPIS MERIDIÁNOV

Meridián
(element, polarita)
Rovnováha podľa orgánových hodín,
Kvalita meridiánu
Ako spracovať témy
Meridián pľúc
(kov, jin)
4,00 – 5,00 hod.
Odvaha, odstup
Správne dýchanie = správne okysličovanie tela=dobré trávenie = viac energie.
Stresová situácia oslabí dýchanie, oslabí životnú silu; v takýchto situáciách je potrebné nájsť v sebe súcit a nestratiť kontrolu nad dychom, udržať si odstup, odvahu a nedostať sa do stresu.
Meridián hrubého čreva
(kov, jang)
6,00 – 7,00 hod.
Prijímať a odovzdávať
Ak má niekto málo energie, je väčšinou pre neho ťažké vzdať sa istoty, ale naopak aj prijať niečo nové, aj keby to bolo pre neho prospešné. Až keď sa niečoho zbavím, vznikne priestor pre nové. Všetko, čo mám, viaže nejakú časť našej energie.
Meridián žalúdka
(zem, jang)
8,00 – 9,00 hod.
Útok vnímať ako pozornosť
Keď sa niekto k nám chová agresívne, máme tendenciu byť útoční. Je potrebné si uvedomiť, že každý útok znamená, že sa mi dostáva plná pozornosť, emócie si netreba všímať a pracovať s energiou, ktorá ide ku mne cez pozornosť. Aká téma prilákala pozornosť, ako sa v nej cítim?
Meridián sleziny + pankreas
(zem, jin)
10,00 – 11,00 hod.
Otvorenie sa novému.
Príliš veľa starostí oslabuje meridián sleziny a podnecuje ku zvýšenej kontrole druhých (namiesto sebakontroly). Je potrebné rozvíjať otvorenosť, a to tak, že si vizualizujem, že moja otvorenosť sa nezväčší, ak zažijem niečo pozitívne a nezmenší sa, ak zažijem nejaké trápenie. Dať dôraz na otvorenie sa novému.
Meridián srdca
(oheň, jin)
12,00 – 13,00 hod.
Rešpekt, bezpodmienečná láska
Kto nerešpektuje seba, nemôže ani prejavovať úctu druhým ľuďom. Je potrebné naučiť sa tolerovať aj to, čo mi nevyhovuje. Sám sa prejavujem tolerantne v rečovom prejave, akým spôsobom hovorím. Dávam z vlastnej vôle a dobrovoľne, neočakávam za to uznanie.
Meridián tenkého čreva
(oheň, jang)
14,00 – 15,00 hod.
Rozpoznanie jednoty v rôznorodosti bez súdenia
Anténa k univerzu. Rozoznať jednotu v rôznorodosti znamená rovnako brať všetky výzvy života, neposudzovať. Nebyť závislý na citoch druhých, pozorovať, vnímať, nehodnotiť. Urobiť krok späť a s odstupom vidieť vyššie súvislosti.
Meridián močového mechúra
(voda, jang)
16,00 – 17,00 hod.
Spoznať svoje smerovanie
Večerná meditácia: čo stálo za prežitie, prijmem do seba, naopak čo nie, zabudnem. Vo svojom vnútri je potrebné nájsť svoje smerovanie a potom si pravidelne vizualizovať a prehodnocovať ciele v sebe i navonok.
Správna orientácia = žiadna inkontinencia.
Meridián obličiek
(voda, jin)
18,00 – 19,00 hod.
Archetypálny strach, svedomie, vzťahy, miernosť
Podľa taoizmu miernosť je najväčšia sila, lebo obličky sú jinová energia, násilie je najväčšia slabosť. S meridiánom obličiek je spojený tzv. archetypálny strach, teda neopodstatnené obavy súvisiace najmä s medziľudskými vzťahmi alebo svedomím. Nekonkrétny strach z vyššej úrovne je potrebný, pretože ma vyzýva k miernosti, aby som niečo prestal robiť a toto „svedomie“ ma môže spomaliť alebo zastaviť niečo konať, čo nemám.
Meridián perikardu/osrdcovníka
(oheň, jin)
20,00 – 21,00 hod.
Láska k sebe samému, odpustenie si
Iba ten, kto má rád sám seba, môže mať rád i druhých ľudí. Uznať vlastné chyby a odpustiť si, byť k sebe úprimný, lebo chyba je vlastne len niečo, čo nám chýba a potrebujeme doplniť, chyba je ďalší krok k rastu.
Meridián trojitého ohrievača
(oheň, jang)
22,00 – 23,00 hod.
Univerzálna láska, rovnováha dnu i vonku
Nemá vzťah k orgánu, má anorganickú podstatu, je to zásobáreň energie, riadi cirkuláciu tepla. Ak posilňujem lásku k sebe (meridián perikardu), posilňujem aj lásku k univerzu (oba meridiány reprezentujú element oheň), a tak bude rovnováha vo vnútri i vonku. Priveľká vonkajšia činorodosť znamená veľa ohňa, a tak kontrolný element voda stráca nad ním kontrolu. A tak kvalita vody „miernosť“ slabne a nastupuje dezorientácia (kvalita meridiánu močového mechúra), inkontinencia, zmätok.
Meridián žlčníka
(drevo, jang)
24,00 – 1,00 hod.
Rozhodnosť, cieľavedomosť
Ak venujem energiu a čas nejakému rozhodovaniu, po rozhodnutí sa na cieľ zameriam a dotiahnem ho do konca. Potom proces vyhodnotím a môžem sa z neho poučiť. Rozhodujem sa v správnom čase (neodkladám), mierne, ale dôrazne.
Meridián pečene
(drevo, jin)
2,00 – 3,00 hod.
Rast, obnova, prispôsobivosť
Keď podporujem rast, dochádza k obnove a k poznaniu. Rastiem, keď som prispôsobivý. Flexibilné myšlienky robia i telo ohybným a pevným. Stagnácia predstavuje opačný proces, kedy rast zabrzdím hnevom alebo zlou náladou.
Predný meridián stredný(jin) 5,00 – 17,00 hod. Hlavná dráha počatia. Služobník. Riadi jinové energie.
Zadný meridián stredný(jang) 17,00 – 5,00 hod. Guvernér, riadi jangové energie.

Spracované podľa knihy Kim da Silva: Orgánové hodiny v čínskej medicíne (Fontána, 2003, www.fontana.ws)

Ing. Renata Poláková, SAKHom.

Cítimsatudobre s.r.o.
Bosákova 5/A
851 04 Bratislava
Slovenská republika

M: +421 908 755 690
E: renata@citimsatudobre.sk
W: www.citimsatudobre.sk

Ako nás nájdete:

Bratislava – Petržalka, Bosákova 5/A, 3. poschodie
Pomôcka: je to bytový dom za domom nábytku Albero

Autobusom: linky 84 a 99 Mlynarovičova, linka 95 Farského
Električkou: linky 1 a 3 Farského
Autom: GPS: 48.128517766 17.119488716
Parkovanie: parkovisko Albero nábytok (2 eur/hod.) alebo bezplatne v okolí

Zobraziť na mape