Vnútorné príčiny chorôb

„Naše telo je nástrojom pre interakciu so svetom, v ktorom žijeme. Odráža naše postoje, presvedčenia, myšlienky, pocity. Reaguje na každú našu myšlienku. Na pozitívne myšlienky a prejavy reaguje zdravím a príjemnými pocitmi, na ničivé myšlienky reaguje bolesťou a napätím. Choroby sú signály, ktoré nám naše telo vysiela, keď niečo nie je v poriadku. Musíme sa preto naučiť počúvať a chápať.“


Valerij Sineľnikov

Spracované z knihy Valerija Sineľnikova: Vnútorné príčiny chorôb (Eugenika 2007, 2012; preklad B. Kráľová, www.eugenika.sk). V knihe nájdete podrobnejšie popisy a príklady z praxe V. Sineľnikova.

NERVOVÝ SYSTÉM

Problémy prichádzajú, ak je narušená komunikácia s okolitým svetom, s tým, ako ho vnímame.
Neuralgia-prehnaná svedomitosť a následné trestanie sa za akýkoľvek prehrešok; zotrvávanie v situácii, ktorá nám nevyhovuje.
Mozgová porážka, ochrnutie – prichádza ako dôsledok paralyzujúcej žiarlivosti a nenávisti; ako neprijatie svojho života, osudu; človek má pocit, že nie je schopný niečo zmeniť, vyhýba sa zodpovednosti; v podvedomí silne túži zjednotiť rodinu.
Krútenie hlavy, stratu rovnováhy – spôsobujú to prchavé, nesúvislé a roztržité myšlienky; prebiehanie od jedného k druhému; nespracovaný úspech.
Ischias, bolesť v krížoch – fyzické aj psychické preťaženie, strach a obavy o peniaze alebo budúcnosť.

HLAVA

Bolesť hlavy – upozorňuje, že je nutné obrátiť pozornosť na seba, niečo nerobíme správne. Nesúlad medzi tým, ako zmýšľame a tým, čo skutočne vnútri cítime. Hlavné príčiny: prepracovanosť – nevšímanie si to; pokrytectvo – trávenie času s ľuďmi, s ktorými ho tráviť nechceme; podceňovanie a sebakritika voči sebe a k okoliu; strach. Láska k sebe a dôvera voči okolitému svetu uvoľňuje.
Nádor na mozgu – často vzniká u ľudí, ktorí chcú okolitý svet podriadiť svojim predstavám, sú tvrdohlaví a odmietajú prijať svety iných. Je to agresivita voči ľuďom aj svetu.

PSYCHIKA

Epilepsia, kŕče, záchvaty – dôsledok silného psychického napätia, panického strachu, paranoje. Ide o silný vnútorný konflikt, potlačenú agresivitu, v človeku je vysoký stupeň agresie voči okolitému svetu a ľuďom.
Tiky a hyperaktivita (často u detí) – hovorí o nedostatočnej bezvýhradnej láske od rodičov; pocit u rodičov, že deti bránia sebarealizácii rodičov; nesúlad rodičov.
Nespavosť – zrkadlí strach, nepokoj, stres; je potrebné zmeniť prístup k riešeniu problémov a naučiť sa dôverovať; pocity viny.

UŠI

Problémy signalizujú neochotu alebo neschopnosť načúvať sebe alebo iným.
Zápal ucha – neochota počuť a prijať to, čo nám hovorí okolie, podvedomé hromadenie hnevu a podráždenosti; u detí je to často neschopnosť vyjadriť svoje pocity pre strach.
Hluchota, šumenie v ušiach – dôsledok neochoty počuť, pochopiť, prijímať iné názory; hromadenie agresie voči okolitému svetu, prejav vnútorného konfliktu, potrebné začať počúvať vnútorný hlas.
Zápal sluchového nervu – odrazom silného nervového napätia z nutnosti niekoho počúvať.

OČI

Zhmotňujú túžbu vidieť a problémy s nimi opak, túžbu nevidieť.
Suchosť oka, zapálené oči – predstavujú nechuť niečo vidieť, a s tým spojený hnev, nenávisť, či krivda; neprajnosť, zlomyseľnosť.
Jačmeň v oku – symbolizuje pohľad na svet negatívnymi očami; ide o konkrétny hnev.
Škuľavosť – príde, ak človek má jednostranný pohľad na vec; vidí dva rozdielne obrazy z rôznych uhlov pohľadu a jeho podvedomie je nútené vybrať jeden z nich, škuľavosť u detí odráža správanie rodičov, často je to vtedy, ak sú v rodine nedorozumenia.
Glaukóm (zelený zákal) – „bolí“ pozeranie; tlačia krivdy, ktoré odmietame odpustiť a ubližuje nám to; napr. starší ľudia nadávajú na politikov – pomáhajú relaxačné techniky, „dýchanie“ očami (predstavovať si).
Šedý zákal – prichádza, ak je prítomná vidina pochmúrnej budúcnosti, budúcnosť je vnímaná ako nejasná alebo „šedá“.

SRDCOVO-CIEVNY SYSTÉM

Srdce predstavuje centrum ľudského života, symbolizuje lásku, potešenie zo života, súlad so samým sebou a s okolím. Krv je akoby zhmotnením našej duše, je radosť a životná sila. Cievy rozvádzajú radosť do každej našej bunky.
Bolesť srdca – nedostatočná láska k sebe a ostatným pre krivdy, strach, hnev, či staré bôle. Trpia ňou ľudia plní ľútosti a pritom zabúdajú na seba. Ich vlastnému srdcu sa nedostáva lásky a radosti, a tak sa cievy zužujú.
Arytmia – človek vypadol zo svojho bežného rytmu. Náhlenie, úzkosť.
Arterioskleróza – absencia radosti v živote, tvrdohlavosť. Keď sa budeme tešiť, naše cievy sa prečistia rozvádzaním tejto radosti po tele. Starším ľuďom choroba pomáha zabudnúť na staré nepríjemnosti, lebo majú problém s pamäťou.
Krvný tlak – ukazuje, akým spôsobom ideme na ceste životom. Aká je úroveň a charakter našej aktivity.
Vysoký krvný tlak – na človeka tlačia nepríjemnosti, nevie ich spracovať. Agresívne myšlienky, veľký stres.
Nízky tlak – strata životnej sily. Absentuje viera vo vlastnú silu. Únik pred zodpovednosťou. Je potrebné žiť aktívnejším životom, dominuje pasivita v živote.
Kŕčové žily – pocit preťaženia, útlaku. Chybná voľba životnej cesty. Pridlho stojíme tam, kde nechceme byť. Strach z budúcnosti.
Trombóza – ak zastavíme pohyb vo svojom živote, stagnujeme, držíme sa strnulosti, krv môže byť hustejšou až vytvorí zrazeninu.
Anémia – málo radosti v živote.
Krvácanie – z človeka uniká radosť zo života.

DÝCHANIE

Pľúcne problémy sa týkajú odmietania, strachu žiť plnohodnotný život, dýchať z plných pľúc.
Zápal pľúc – pocit zúfalstva, únava zo života.
Bronchitída – odráža nevypovedaný hnev, nespokojnosť. Deti na nervozitu v rodine často reagujú ochorením horných dýchacích ciest.
Kašeľ – potreba ukázať celému svetu svoje pocity a upozorniť na seba. Človek by mal vyjadriť svoje pocity, čo si myslí a čo cíti.
Dýchavičnosť – strach a nedôvera voči životu.
Astma – zadržiavaný plač, ktorý súvisí najmä s detstvom a matkou. Veľká závislosť na matke. Emocionálna nezrelosť. Úzkosť zo života.
Tuberkulóza – nahromadenie depresie, smútku, nostalgie v živote. Strata niečoho, k čomu bol človek silno pripútaný.
Hrdlo – vyjadruje schopnosť vyjadrovať svoje pocity, názory, žiadať o to, čo potrebujeme, realizovať sa. Najčastejšie problémy sa objavujú ako angína, zachrípnutie, problémové prehĺtanie, problémy so štítnou žľazou. Problémy zrkadlia aj pocit menejcennosti, keď nadávame na seba alebo na druhých.
Nos – vlastná dôstojnosť, sebavedomie, hodnota.
Zapchatý nos – nízke sebavedomie.
Nádcha – výtok z nosa znamená vnútorný plač. Vychádzajú potlačené pocity, ľútosť. Deti takto často žiadajú o pomoc, nevedia sa vyrovnať s tvrdosťou okolo seba. Alergická nádcha hovorí o nedostatočnom ovládaní svojich emócií.
Zväčšené nosné mandle – spory a hádky v rodine, málo lásky cíti človek, najmä deti.

TRÁVENIE

Témy spojené so schopnosťou prijímať, spracovať prichádzajúce informácie a v správnom čase sa zbaviť už nepotrebných informácií, problémov a emócií.
Ústna dutina (ranky, herpes) – potláčame v sebe antipatiu voči niekomu alebo niečomu.
Zápach z úst – mentálna zatuchnutosť. Čas priniesť do života niečo nové.
Žalúdok (vred, zápal, nevoľnosť) – žalúdok hovorí o schopnosti spracovávať, tráviť akékoľvek myšlienky a situácie. Pri problémoch nevieme stráviť, zvyknúť si na niečo nové, chceme sa od toho oslobodiť. Samoľúbosť, perfekcionizmus. Pri vredoch ide aj o odmietanie a pohŕdanie.
Kinetóza, morská nevoľnosť – podvedomý strach z neznámeho, z toho, že to nemajú pod kontrolou. Potreba naučiť sa dôverovať sebe a druhým.
Pečeň a žlčník – je v nich uložená výbušnosť, hnev, ktorú veľakrát potláčame. Sebakritika a kritizovanie druhých. Zatrpknutosť. Sťažovanie sa. Ospravedlňovanie svojich činov.
Žlčové kamene – nahromadenie negatívnych a zlostných pocitov a hrdosti, ktorá nedovolí sa ich zbaviť. Predstavujú ničivé myšlienky. Je potrebné zbaviť sa týchto ťaživých myšlienok.
Zápal pankreasu – veľmi odmietame konkrétnu osobu alebo situáciu, nahromadenie hnevu, zúfalstva.
Diabetes – „Môžeš prijímať sladké len v prípade, že si život osladíš aj sám, vo svojom vnútri. Nauč sa tešiť zo života. Konaj tak, aby ti všetko prinášalo radosť a pôžitok“.
Zápcha – silná potreba ponechať si staré myšlienky, život v minulosti. Strach ukončiť vzťah alebo prácu. Niekedy odraz lakomstva. Hnačka – zrkadlí sa tu náš strach.
Plynatosť čriev – nejaká situácia v živote je pre človeka ťažká, nestráviteľná. Liekom je pokoj a postupnosť.
Hemoroidy – vyhodiť staré a nepotrebné veci a situácie zo života. Napríklad skončiť vzťah alebo prácu.

OBLIČKY

Čistia krv, preto sú symbolom odstránenia prekážok k radosti, čo môže otráviť život.
Obličkové problémy – zlosť, súdenie, sklamanie, hanba, negatívne pocity. Strach z budúcnosti. Pocit obete.
Obličkové kamene – zhmotnenie negatívnych pocitov.
Zápal močových ciest – hnev, negativita na partnera/partnerku, na opačné pohlavie.

PROBLÉMY U ŽIEN

Neuspokojivé myšlienky o sebe, žena odmieta svoje telo alebo vlastnosť. Neuspokojivé vzťahy s mužmi.
Endometrióza – sebakritika, ale aj kritika mužov. Smútok a sklamanie, následne sústredenie sa na poriadok v dome a čistotu úmyslov, namiesto na lásku k mužovi.
Myómy (maternica) – nahromadené negatívne pocity k mužom (krivda, obviňovanie).
Erózia krčka maternice – je symbolom zraneného sebavedomia ženy.
Výtok – pochybnosti o svojej ženskosti. Podvedomá agresia voči mužom.
Porucha cyklu – zlý vzťah ku svojmu telu, pochybnosti o svojej ženskosti. Strach, pocit viny v sexualite.
Vynechávanie menštruácie – odráža želanie nebyť ženou. Často majú ženy veľmi dievčenský výzor.
Krvácanie z maternice – vráťte do svojho života radosť byť ženou!
Cysty a zápal vaječníkov – je potrebné rozvinúť vlastnú ženskú tvorivú silu. Byť a konať viac ako žena, nie ako muž. Oslobodenie od negatívnych myšlienok voči sebe i mužom.
Frigidita – často bol otec veľmi prísny, zdôrazňoval slušnosť. Potreba vedome si dopriať a užiť telesný pôžitok. Dôverovať sebe, mužom, svetu, láske. „Skutočnú rozkoš prináša len láska“.
Nevoľnosť v tehotenstve – uvedomiť si, že tehotenstvo je vždy vhodne načasované, Treba ho prijať, nepochybovať a dôverovať svojmu podvedomiu.
Ochorenia pŕs – symbol materinskej starostlivosti a vyživovania.
Cysty zatvrdnutia na prsiach – prílišná matka – ochrankyňa. Priveľká starostlivosť o druhých, potrebné venovať viac času sebe samej.
Zápal prsných žliaz – netreba sa báť, že matka nezvládne starostlivosť o dieťa. Spôsobuje to aj prehnaný strach o dieťa, prehnaná starostlivosť. Treba dať starostlivosť prsiam.
Nedostatočný vývin pŕs – pomôže vedomé prijatie svojej ženskosti.

PROBLÉMY U MUŽOV

Často ide o nesprávny vzťah k sebe ako mužovi, ale i k ženám. Potreba odstrániť negatívne emócie (strach, hnev, krivdu, prehnané nároky,..) voči ženám.
Semenníky, penis, prostata – problémy lieči harmónia v partnerskom vzťahu. Často ich spôsobujú nahromadené krivdy, hnev na partnerku, či pocit viny v sexuálnej oblasti. Vnútorný strach oslabuje mužskú silu.
Impotencia – ide najmä o strach, napätie, zatrpknutosť a pocit viny pri milovaní. Odpustiť staré krivdy, oslobodiť sa od nich. Uvoľniť strach alebo negatívne emócie s matkou. Zmeniť presvedčenie, že v starobe pohlavná sila slabne.
Predčasná ejakulácia – príčinou môžu byť pochybnosti, nedostatočná sebadôvera alebo potreba získať skúsenosti a vedomosti v sexuálnej oblasti. Tiež môže ísť aj o prípad, ak muž je často netrpezlivý, prchký, výbušný alebo chce toho stihnúť za život veľmi veľa.

KĹBY

Symbolizujú plynulosť a ľahkosť hýbania sa a zmeny životného smeru.
Artritída, reumatizmus – témou je kritika seba i druhých. Snaha o dokonalosť, perfekcionizmus. Je toho na nich priveľa.
Stuhnutý krk – krk predstavuje schopnosť prijať iný názor. Stuhnutosť hovorí o tvrdohlavosti, neochote vidieť aj inú stránku veci.
Chrbát – ak je problém, chýba v života podpora, opora. Život je pre vás neznesiteľným bremenom.
Ochorenia nôh – nohy odrážajú ako kráčame životom. Ochorenia napovedajú, že máme strach ísť ďalej, že nemáme svoj smer alebo je nesprávny.

KOŽA

Koža vymedzuje naše hranice, je našou ochranou.
Kožné choroby – prejavy symbolizujú hlboké negatívne pocity, ktoré sa nám ukazujú cez prejavy na koži.
Alergia – niekoho alebo niečo vo svojom živote odmietate. Látky alebo potrava prejav len vyprovokujú, skutočná príčina je vo vnútri. Ide aj o potláčanie agresivity. Alergická reakcia u detí býva často odrazom správania rodičov a ich negatívnych postojov. Vedci zistili,
že počas hypnózy alebo narkózy sa alergie neprejavujú, ide teda predovšetkým o vedomie pacienta, nie o vonkajšie alergény.
Vyrážka, svrbenie – ide o pocity viny, podráždenie, ktoré vychádza na povrch, pokožka prezradí vnútorné skryté pocity. Mnohokrát je to nevedomé skrývanie. Svrbenie zrkadlí potláčanie túžob, nespokojnosť. Svrbenie je akási potreba (libido) a škrabanie je aktom
uspokojenia. Teda ide o uspokojenie, ktoré nie je v súlade s vedomým, ale nevedomým postojom. Obráťte pozornosť na seba a svoje potreby!
Ekzém – veľmi silná a viditeľná forma odmietania niekoho alebo niečoho. Spôsobuje ho predovšetkým veľký stres, kedy je prítomná i agresia (vnútri, vonku). Príčinu ekzému u detí je potrebné hľadať v správaní rodičov, neskôr, keď vyrastú, zodpovedajú za vznik
sami.
Psoriáza – silný pocit viny a túžba potrestať sa. Prežitý silný stres, po ktorom človek v sebe vedome potlačí schopnosť dôverovať, cítiť lásku. Človek by si mal uvedomiť, že život si tvorí sám, potreba odpustiť predovšetkým sám sebe.
Vitiligo – pocit samoty na svete, pocity menejcennosti.
Akné – nespokojnosť samého so sebou alebo so svojím zovňajškom. Časté u mladých ľudí v puberte. Akné pomáha cez túto „nepeknosť“ prijať seba i svoju sexualitu. Nutné je „očistiť“ si svoje myšlienky od negativít smerom k opačnému pohlaviu a prijať sexualitu ako prirodzenosť.
Kožná pleseň – pre ľudí trpiacich plesňou na nohách je veľmi náročné vyrovnať sa so starými krivdami a upustiť od negatívnych postojov. Bráni im kráčať ľahko vpred.

NECHTY

Zvieratá majú pazúry, ľudia nechty. Poškodenie nechtov hovorí o tom, že sa cítime ohrození a bezbranní.

VLASY

Symbolizujú životnú silu. Pri vypadávaní vlasov ide o dlhotrvajúci stres, pri šedivení vlasov navyše aj o veľmi intenzívny stres. Plešatí ľudia radi kontrolujú druhých i seba.

INFEKCIE, ZÁPALY

Podľa V. Sineľnikova, baktérie a vírusy nie sú vždy nebezpečné. Agresívnymi sa stávajú v agresívnom prostredí, začnú byť toxické a choroboplodné. Preto je dôležité, akú pôdu im dáme. Či dobré alebo negatívne myšlienky. Väčšinou toxicitu zapríčinia konflikty, únava, stres a následná choroba je symbolom toho, že je potrebné sa uvoľniť, oddýchnuť si, usporiadať v samote myšlienky.

ŠTÍTNA ŽĽAZA

Je to téma tvorivého prejavu. Či sa realizujeme podľa našich túžob. Zväčšená žľaza hovorí o veľkom tlaku, ktorý vyvíjame na seba aj cez druhých ľudí. Časté sú pocity krivdy a pocit obete. Že je svet krutý voči človeku. Vynikajúcim liekom je spoznať seba, prijať sa a byť samým sebou, bez výčitiek.

DETSKÉ CHOROBY

Za chorobami detí je správanie rodičov, rodičia však nie sú vinní! To je dôležité, ide o signál rodine, že niečo nie je v poriadku a je potrebné urobiť zmenu. Nastoliť v rodine harmóniu.

Spracované z knihy Valerija Sineľnikova: Vnútorné príčiny chorôb (Eugenika 2007, 2012; preklad B. Kráľová, www.eugenika.sk). V knihe nájdete podrobnejšie popisy a príklady z praxe V. Sineľnikova.

Ing. Renata Poláková, SAKHom.

Cítimsatudobre s.r.o.
Bosákova 5/A
851 04 Bratislava
Slovenská republika

M: +421 908 755 690
E: renata@citimsatudobre.sk
W: www.citimsatudobre.sk

Ako nás nájdete:

Bratislava – Petržalka, Bosákova 5/A, 3. poschodie
Pomôcka: je to bytový dom za domom nábytku Albero

Autobusom: linky 84 a 99 Mlynarovičova, linka 95 Farského
Električkou: linky 1 a 3 Farského
Autom: GPS: 48.128517766 17.119488716
Parkovanie: parkovisko Albero nábytok (2 eur/hod.) alebo bezplatne v okolí

Zobraziť na mape