Kvantová homeopatia

Homeopatia je v dnešnej dobe pomerne známa terapia, ktorú možno označiť ako informačnú holistickú terapiu. Informačnú preto, lebo hlavný účinok nesie informácia; holistickú – lebo nás zaujíma celok, nielen časť.
Princíp fungovania homeopatie je postavený na zákone podobnosti Similia similibus curantur (podobné sa lieči podobným), ktorým liečil už v dávnych dobách Hippokrates. Jeho myšlienku po mnohých storočiach prinavrátil a rozšíril nemecký lekár Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843). Jeho veľkým dielom je Organon racionálnej liečby (1810), kde zhrnul všetky svoje myšlienky a princípy.
Klasický aj modernejší prístup k homeopatii pracuje so širokou paletou látok zo všetkých troch ríš – rastlinnej, minerálnej aj živočíšnej. Princípom výroby homeopatík je riedenie, kde sa materská tinktúra riedi (v pomere 1:10 pri decimálnom riedení, 1:100 pri centezimálnom riedení alebo Korzakovým riedením) a následne sa prudko dynamizuje (pretrepe). Rastúcou dynamizáciou sa prehlbuje účinok (čím vyššia potencia, tým pracuje v hlbších úrovniach vedomia a nevedomia).

Kvantová homeopatia pracuje pomocou prístroja Timewaver

V homeopatickej databáze systému TimeWaver sú zaznamenané klasicky využívané homeopatické prípravky a kvantovým princípom vieme nielen vyhľadať, ale najmä vysielať optimalizačné kmitania vhodných homeopatík do informačného poľa. Okrem klasického prístupu pracujeme teda aj bez klasických globuliek alebo kvapiek, vysielame informačnému poľu kmitania homeopatík, ktoré pomôžu zlepšiť vaše napojenie na samoliečiteľské sily tela. Veľakrát kombinujeme obe metódy.
Viac nájdete na stránke Timewaver.

Klasická homeopatia na Slovensku

Homeopatia na Slovenku má už dlhoročnú tradíciu, od úžasných ľudových liečiteľov po súčasných praktizujúcich profesionálnych homeopatov. Niektorí pracujú samostatne a niektorí sa združujú do organizácií. Renata Poláková je členom Slovenskej komory homeopatov od roku 2008 a absolventom 4-ročného štúdia na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie z roku 2012. Slovenská komora homeopatov je najväčším združením homeopatov a priaznivcov homeopatie na Slovensku. Jej poslaním je podporovať, rozvíjať, zastupovať a obhajovať záujmy homeopatov a homeopatie na Slovensku.

V prípade, že hľadáte podrobnejšie informácie o homeopatii, chcete vyhľadať homeopata v mieste svojho bydliska alebo študovať hlbšie homeopatiu, odporúčam vám stránky:

www.homeopatia.sk
www.komorahomeopatov.sk
www.akademiahomeopatie.sk
www.homeonitra.sk

Ing. Renata Poláková, SAKHom.

Cítimsatudobre s.r.o.
Bosákova 5/A
851 04 Bratislava
Slovenská republika

M: +421 908 755 690
E: renata@citimsatudobre.sk
W: www.citimsatudobre.sk

Ako nás nájdete:

Bratislava – Petržalka, Bosákova 5/A, 3. poschodie
Pomôcka: je to bytový dom za domom nábytku Albero

Autobusom: linky 84 a 99 Mlynarovičova, linka 95 Farského
Električkou: linky 1 a 3 Farského
Autom: GPS: 48.128517766 17.119488716
Parkovanie: parkovisko Albero nábytok (2 eur/hod.) alebo bezplatne v okolí

Zobraziť na mape