Odblokovania

TIMELINE MODUL

Určuje časové body v živote človeka, ktoré sú v rezonancii so stanoveným problémom a ruší na nich blokády alebo poruchy. Takýmto spôsobom je možné zachytiť a vyobraziť informačné pole v časovej postupnosti. Časové osi môžu byť vytvorené pre ľubovoľný objekt, ktorý má časovo ohraničený začiatok a siaha až do prítomnosti. U ľudí je možné sledovať aj čas tehotenstva, ktorý v prípade budovy môže predstavovať fázu plánovania alebo výstavby.
Pri analýze definujeme tému alebo problém a TimeLine zhotoví prehľad dôležitých časových bodov, ktoré sú v rezonancii s témou alebo problémom a odhalí v databáze vhodné optimalizačné postupy. TimeLine je nástroj so silnou výpovednou hodnotou, ktorý zachytáva hlbšie súvislosti komplexných problémov z minulosti a energeticky vyrovnáva možné budúce udalosti.

MODUL ENERGETICKÝCH BODOV

Pomocou tohto modulu možno analyzovať plochy. Na tieto plochy umiestnime body a analyzujeme, ktoré vyrovnávacie informácie sú v týchto bodoch potrebné.
Ide najmä o analýzu a vyrovnávanie:

  • meridiánov (ktoré meridiánové body v informačnom poli sú mimo rovnováhy alebo obsahujú negatívne informačné vzory),
  • snímok zo zobrazovacích procesov, napr. röntgenový snímok, CT-sken (cielene na bodoch, na ktorých sa manifestuje choroba, dopytujeme informačné pole a vyrovnávame ho),
  • bodov na pôdorysoch budov (miesta na spánok, sedenie),
  • bodov v záhrade alebo v krajine (vo vlastnej záhrade môžeme cielene vytvárať miesta s určitou kvalitou, zakladať vlastné silové miesta, podporovať rastliny, čistiť negatívne vnímané miesta),
  • čistenie silových miest (lokalizácia silového miesta, cielene ho vyčistiť určitými informáciami, prečítať z neho informácie),
  • častí technického zariadenia (energetické slabiny technických zariadení).

Kontaktný formulár

ZAUJALA VÁS PONUKA NAŠICH SLUŽIEB?
CHCETE SA PRIHLÁSIŤ NA ODBER NEWSLETTERA?
OZVITE SA NÁM

Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Súhlasím s odberom newslettera

Objednávka terapie

Ing. Renata Poláková, SAKHom.

Cítimsatudobre s.r.o.
Bosákova 5/A
851 04 Bratislava
Slovenská republika

M: +421 908 755 690
E: renata@citimsatudobre.sk
W: www.citimsatudobre.sk

Ako nás nájdete:

Bratislava – Petržalka, Bosákova 5/A, 3. poschodie
Pomôcka: je to bytový dom za domom nábytku Albero

Autobusom: linky 84 a 99 Mlynarovičova, linka 95 Farského
Električkou: linky 1 a 3 Farského
Autom: GPS: 48.128517766 17.119488716
Parkovanie: parkovisko Albero nábytok (2 eur/hod.) alebo bezplatne v okolí

Zobraziť na mape