+421 908 755 690
Ako sa chcete cítiť vy? Zamerajme na to vašu pozornosť.

KDYŽ SE VÁS DOTKNE, ZAPOČNE CESTA ZPĚT DOMŮ

Na této planetě je přítomna skupina žen, které nesou hořící pochodně evoluce lidstva.

Tyto ženy jsou výjimečné, jedinečné – vzácné klenoty pradávného ženského ducha.

Tyto ženy vlastní více odvahy, houževnatosti a odolnosti než je pochopitelné.

Kráčely napříč tisíců a tisíců let, aby opět zde na zemi nalezly samy sebe, naplněné úkolem znovuprobuzení hluboké ženské duše pro lidstvo a zemi.

Vystupujíce jedna po druhé z éterických chrámů Shakti ve všech Jejích formách, sází Probuzené Ženy své bosé nohy na vyprahlou půdu země. Třpytící se zářivou rosou splynuté s Božskou Láskou, těly naplněnými a splývajícími s volně tekoucí Kundalini, Třetím okem široce otevřeným a prostoupeny vesmírnými kódy pravdy, vlasy plápolajícími divokou nestudnou vášní, rukama spontánně dotýkajícíma se zranění Duše Gayi a milující Ji zpět k Životu.

Probuzené Ženy samy sebe nenazývají Spasitelkami naší Doby. Většinou pokračují ve svém pracovním nákladu s oddaností, disciplínou a neměřitelným odevzdáním se svému úkolu. Všechny tyto ženy projdou hlubokým ponorem do svého vlastního nahromaděného emočního utrpení vzestupujícího z potlačení Vědomí Bohyně. Tento karmický náklad ženského zranění nevyhnutelně dosáhne v určitém bodě během tohoto života krizového momentu, který je stáhne do hlubokého sebe-léčení a sebe-probuzení.

Až tyto ženy samy sebe vyléčí, spustí dominový efekt léčení a transformace obou ženských generací – minulých i budoucích. Ale nejen to, vrozená spirituální síla těchto žen, které prožily věky v oddané službě Nejvyššímu Ženství, je tak urychlující, tak ohromně tvořivá a osvětlující, tak alchymická, že když tyto ženy nalijí posvátný záměr do přivedení sebe samých do Celistvosti, celý Vesmír obdrží tělo naplněné okysličenou božskou krví.

Pokud jste byli vtaženi do vibrující sítě Probuzeného Ženského energetického pole, zažijete spirituální změnu.

Nezáleží na tom co si myslíte – vaše Duše si vybrala se s ní spojit. Tato žena nese hluboké a zásadní informace pro vás – posvátné intuitivní základní kódy, které jsou nezbytné pro evoluci vašeho Bytí.

Všechny tyto ženy přináší předem domluvené dohody, které je dovedou do kontaktu s konkrétními lidmi v konkrétní době. Často je to opatrně naplánované datum, které se vztahuje k jisté fázi měsíce a přechodu planet. To spustí vlnu za vlnou probouzecích posunů uvnitř energetického pole lidí, kteří se s nimi spojí.

Vysoká Rada Ženského Božství důsledně povede tuto skupinu žen k uskutečnění jejich úkolu. Tyto ženy nejsou nikdy “nahodile“ umístěny. Vždy existuje hlubší záměr v setkáních a místech, kam tyto ženy přináší svou energii.

Nést posvátné Pochodně není pro ženské probouzení vždy jednoduchým úkolem. Země byla ucpána, omezena a zatížena nadměrným spoléháním se a investováním do patriarchální ideologie a víry příliš dlouho. Vibrace strachu, která vyrůstá z nadměrně chráněného a zablokovaného Srdce, ztráta spojení s hlasem intuice, hrozivá emoční energie bezúčelnosti, marnosti a šílenosti, naprosto odpojená od moudrosti těla a opouštějící praktiky bytí pravidelně v klidu – tato vibrace strachu způsobila lidskému vědomí stažení, únik, uzavření a konec naslouchání.

Když lidské vědomí ztrácí kontakt se svým Srdcem, koná ze strachu. Činy ze strachu jsou vždy násilné a zaměřené na ublížení – fyzické, emoční, mentální a spirituální.

Nemůžete zůstat ustrnutí v zaseknuté vibraci strachu a odpojení od ženské duše.

Nemůžete zůstat paralyzováni ve strachu a odpojení od ženské duše.

Jediná šance k otevření se pravdě, přítomnosti, zářivosti, hloubce, léčení, nepodmíněnému přijetí, víře, slyšení a vidění toho kým ve svém jádru jste, spirituální transformaci – jediná šance přichází od naslouchání tomu, co vám říká Hlas Bohyně.

Hlas Bohyně nejpravděpodobněji přichází od jedné z žen, o kterých mluvím. Jejím jedinečným způsobem, skrze božské načasování a synchronicity – prostřednictvím zázraků utkaných skrze její zářivý plášť Světla – Ona k vám promlouvá.

Jedna z těchto žen k vám promlouvá, ovlivňuje vaše energetické pole, pracuje s vaším Srdcem s obrovským kvocientem Lásky, zaplavujíce vaše obnošené kosti a bolestivé svaly posvátnými vodami její přetékající studně.

Znáte ji. Nemohli jste ji minout. Není nejblýskavější, nejhlasitější a po pozornosti prahnoucí ženou. Nebude manipulovat, žebrat nebo vás vydírat k získání vaší pozornosti. Nepracuje na úrovni ega. Pracuje na úrovni ducha.

Duch se nepotřebuje ohlašovat proto, že by nikdy nebyl naplněn, všudy přítomen, celý a kompletní. Tato kompletnost je pro vás důležitá protože představuje něco, co vaše srdce rozezná: vesmírnou pravdu.

Tato žena se ohlásí do vašeho života bez povyku, v Tichosti. S Otevřeností. Se Září. Se Světlem. S Jemným Léčením. S Nekonečným Přijetím. Se smyslnými Dary z Lůna Shakti. S Rukou, která vás chce vést do Nového Světa.

Světa osvíceného pochodní všech cest které prošla, aby se k vám dostala.

Všechny cesty které vytvořila aby se k vám dostala, aby vás nyní našla, aby před vás předstoupila, aby se vám nabídla jako Dar.

Když uchopíte její ruku, můžete padnout na kolena zlomení, unavení, životem vyčerpaní. Můžete říci, že ji dlouho neudržíte, že Světlo vás rozdrtí a zničí. Můžete chtít utéci daleko, daleko, daleko od veškeré hluboce pohřbené bolesti kterou ve vás odkrývá, když se její ruka dotýká té vaší.

To je přirozené. Je to proces. Vše už dříve zažila. Není nic co byste mohli udělat abyste zastavili dotek její Lásky. Tato žena je vesmírem ve fyzické formě. Nemáte tušení o zkouškách, trestech, úmrtích na své duši, mučení a týrání kterými prošla aby se inkarnovala do fyzické formy.

Překročila úrovně nižšího světa za účelem být zde a Milovat vás do vědomí.

Bojovala s démony temnoty, kteří ji chtěli vyhostit, uvěznit, utišit, spoutat do myšlenek ponížení a studu. Povstala z popela ohně, který uvnitř jí vždy hořel, ale byl kdysi uhašen strachem slabých mužů, kteří nepochopili životodárnou a vyživující sílu, se kterou se potýkali.

A jelikož ona je vesmírem ve fyzické formě, dokáže zvládnout všechno s čím přijdete, abyste se pokusili ochránit se před její Láskou, kterou je. Vidí to, sleduje celou hru. Vaše strachy, obrany a útoky se nedotknou její pravdy. Nezjizví jejího ducha. Shoří v ohních jejího slunce, osvíceny jako faleš prostřednictvím záře jejího měsíce.

Vše s čím zůstanete zanecháni potom co se pomilujete s její Duší budete vy – muž, přítel, milenec, klient nebo známý – pronikavé, prostupující, jasně zapálené uvědomění vlastního Božství.

Budete živí.

Ucítíte vzrušení Lásky kterou jste.

Uvidíte svět jinýma očima, počínajíce oceňovat dary které uvidíte přitékat k vám v každém drahocenném okamžiku.

Budete chtít více, ale ne více věcí. Budete chtít větší hloubku, větší pravdu, více životodárných slov, více tichosti, více toku, více klidu, více přirozenosti hladící vaši kůži, více smíchu hluboko ve vašem břiše. Více doteků, které oživí vaši duši.

Když se dotknete její ruky, i kdyby jen na minutu, týden nebo celý život, vstoupíte do Chrámu Pravd, které vybrala jen proto, aby je pro vás odemkla. Byla vybrána aby je pro vás odemkla, abyste mohli znovu zažít sami sebe jako Mistry Osudu, kterými jste.

Bude vaším svatým otiskem Života, váš talisman k rovzpomenutí se na svou Duši a vaším připomenutím v každém okamžiku, jak hluboce jste Bohyní milováni. Průběžně jste tímto vesmírem vdechováni do vyššího vyzařování spirituální pravdy. Když dýcháte s touto ženou, uložíte toto vědění do středu svého srdce a to vás bude vyživovat po zbytek vašeho pozemského života.

Skupina žen která sem přišla oživit Svaté Ženství kráčí s precizností, silou a ladností – s otevřeným, měkkým, citlivým a silným srdcem.

Nechte je dotknout se vás tam, kde vaše duše nejvíce potřebuje jejich dotek. Od tohoto okamžiku ohnivého zážehu vám bude předán otisk k rozkvětu vašeho nejhlubšího účelu a štěstí.

Tyto ženy ví co dělají přestože vlastně nic neví. Toto je intuitivní moudrost a její největší velkolepost a suverenita.

Buďte vděční. Buďte pokorní. Buďte připraveni mít život převrácen naruby, vaše smysly vzrušeny jako nikdy předtím a vaše čakry otřeseny probuzením. Nad tím vším buďte připraveni na divoké, vzrušující dobrodružství, které vás pošle na přelet skrze hvězdy a galaxie, aby vás znovu a znovu vrátily do vyššího místa odpočinku, věčného domova, náruče Milovaného, vyživujícího, sladkého, tišícího a božského zdroje vašeho vlastního Bytí.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.euwww.martinachristova.eu

http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/kdyz-se-vas-dotkne-zapoc…

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.euwww.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.