+421 908 755 690
Ako sa chcete cítiť vy? Zamerajme na to vašu pozornosť.

POSELSTVÍ JEŽÍŠE A MÁŘÍ MAGDALÉNY – DUCHOVNÍ DVOJČATA

Mnoho z vás se nachází na cestě k setkání s důležitými posvátnými partnery.

Tato setkání mají své kořeny ve vašem pradávném, nejvzdálenějším kosmickém původu Duše.

Jeden z vás v sobě nese Celé Vědomí Ženství. Druhý z vás v sobě nese Celé Vědomí Mužství.

Spolu jste Jedním a dotváříte Celek.

Toto není stejné jako když lidské ego potřebuje být kompletním v osobním vztahu.

Ve skutečnosti se nemůžete znovu-sjednotit na fyzické úrovni dokud jeden z vás nebo oba neprojdete monumentálním vnitřním procesem a vyléčením svého vnitřního dítěte a nepodíváte se čistě do zrcadla vnitřní transformace.
Pokud to jeden udělal, druhý bude brzy následovat – protože vyvinutý magnetizmus jednoho dá do pohybu mohutné vlny růstu a spirituálního rozkvětu v tom druhém.

Mnoho z vás slyší slova Duchovní Dvojčata (Twin Flames) nebo Duše, které jsou vám našeptávány když mluvíme o těchto spojeních. Jsou věčné a vývojově předurčené. Následují jisté časoprostory, které mají více co do činění s vývojem Kódů Duše, které se prostřednictvím setkání aktivují více než v jakékoliv 3-dimenzionální realitě.

Mnoho Duchovních dvojčat se v tomto roce znovu-setkává. To vytváří ohromnou síť světelných linií, které proudí přímo do posvátných portálů na celé Zemi. To také posiluje tyto portály a pomáhá je otevřít. Jak se duchovní dvojčata znovu-sjednotí, uvidíte na své planetě mnoho změn. Pro oba jednince je nezbytné dokončit důležité pročištění starého, těžkého, karmou zatíženého vědomí a břemen, aby mohli splynout v Jedno. Toto velmi rozsvítí kolektivní vibraci a dovolí Dvojčatům uskutečnit základní boží povinnosti na Zemi.

Jedno Dvojče dokáže aktivovat ohromné procesy probouzení a očisty ve druhém, hlavně pokud jeden z nich hluboce spal předtím, než přišla doplňující polovina jeho Duše.

Jak čtete tyto řádky, věřte že jsou určeny vám a stvrzují vaše vnitřní intuitivní vědění a pocity. Nezkoušejte dát smysl každé frázi nebo neulpěte na něčem co nevypadá, že vaše mysl potřebuje vědět.

Důležitější je energie za těmito slovy. Jak jsme se překlenuli přes Zatmění v březnu a přesunujeme se do začátku dubna – měsíce hlubokých změn a znovuzrození, v časoprostorech setkávání Duchovních Dvojčat dochází k velkým změnám a pohybům.

Autor článku : Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia Atiriamin www.slunecnabrana.euwww.martinachristova.eu

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.