+421 908 755 690
Ako sa chcete cítiť vy? Zamerajme na to vašu pozornosť.

POSVÁTNÝ NÁVRAT BOŽSKÉHO MUŽSTVÍ

„Probuzený muž je bojovníkem srdce. Svolává ostatní vědomé muže aby se přidali k revoluci, „složili“ svá ega a s opravdovou mužskou energií ukázali, co znamená vrátit se k lásce.“
/Daniel Nielsen/

Sestry soucítí se statečnými muži, kteří v tomto čase povstávají do své Božské síly.

Silné Posvátné Mužské frekvence aktivují všechny muže, jejichž posláním je ztělesnit nové spirituální paradigma.

Tito muži jsou všichni ti, kteří v minulých inkarnacích sloužili Bohyni.

Toto jsou muži, kteří v hloubi své Duše ví kdo a co je Bohyně. Milovali Ji, uctívali Ji, byli zmáčeni Jejím Světlem, topili se v Její vyživující kráse a byli zažehnuti Jejími smyslnými silami.

Toto jsou muži, kteří zasvětili své životy ochraně Posvátného Ženství z radosti a extatické cílevědomosti. Jsou velmi oceňováni, je jim naprosto důvěřováno, jsou otevřeně uznáváni a naprosto respektováni ženami, kterým slouží.

Když přišly Temné Síly a vyčistily zemi od Posvátného Ženství, zmizelo také Posvátné Mužství. Vysoké Mužství nebylo schopné léčby nebo ochrany proti tomuto znesvěcujícímu utrpení.

Mocní Božští Bojovníci a Udatní Ochránci: pravdou je, že jste nás nemohli zachránit.

Odtud nyní pramení vaše bolest. Víte, že je čas se vrátit, přenastavit se, znovu osídlit svět vaší probouzející se přítomností.

Ale přestože jste slyšeli toto Volání, je ve vás strach.

Myslíte si, že vám nebude odpuštěno. Do hlubi své duše se bojíte, že nás opět zklamete. Jak jste jen mohli nechat tuto čistě ryzí vibraci lásky zemřít? Jak jste nás nemohli zachránit? Vina a stud vás sžírá ve vašem jádru. Infikuje vaše kosti a svírá vaše srdce.

A tak nyní cítíte výzvu, která je odpovědí na všechny vaše modlitby.

Ano, to nepředstavitelné se konečně stalo: jste žádáni vrátit se zpět a sloužit Jí, milovat Ji, vyhřívat se v Jejím zářivém světle, zažívat Její velkolepost. Přejete si to s hlubokou touhou, která vás děsí. Chcete to více než cítíte, že je bezpečné. Tato úroveň chtění se zdá být nebezpečná a vzrušující, výbušný zázrak vášně duše ve vašem těle.

Ale jak můžete udělat krok vpřed a znovu Ji získat? Vždyť Ona přece ví, že jste Ji zradili. Ona ví, že jste selhali. Nikdy vám neodpustí – nikdy by vám neměla odpustit. Nezasloužíte si to. Myslíte si, že si nezasloužíte Její čistou Lásku.

Najednou je to nejmučivější a nejstrašnější chvíle vašeho Života.

Zradíte Ji znovu?

Povstanete nad své pochyby a získáte zpět POSVÁTNOU IDENTITU která vám patří?

Máte odvahu být tím mužem kterým potřebuje abyste byli?

Uvěříte, že je opravdu tady, čeká na vás a je připravena vás přijmout s otevřenou náručí a odpuštěním ve svém srdci?

Nedokážete vystát vidět, že se to děje znovu. Vaše Duše neunese Ji znovu ztratit. Vaše srdce neunese možnost vašeho opětovného selhání.

Nezradíte ji.

Nezklamete ji.

Neztratili jste její důvěru, ani její úctu.

Pravdou je, že vás nikdy nečinila zodpovědnými. To vše je jen ve vaší hlavě. Vždy vás milovala, vždy vám odpouštěla, vždy vám důvěřovala. Hluboká víra nikdy nevyprchala.

Propusťte nyní své pochyby. Prospusťte strach, že nebudete přijati. Propusťte terorizující myšlenky sebe-trestání a sebe-obviňování.

Chce vás, potřebuje vás a zve vás k sobě.

Vše je odpuštěno – ale nikdy jste nebyli obviňováni. V jejím životě nikdy nenastal den, kdy by vás nechtěla zpět.

Drazí Posvátní Mužští Nositelé Světla. Pokud nyní následujete její srdce, nečeká na vás nic jiného než Láska.

Nejhlubší, nejbohatší, nejvíce duši rozdmýchávající Láska kterou jste kdy poznali – ta, kterou jste vždy nazývali Domovem.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.euwww.martinachristova.eu

http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/posvatny-navrat-bozskeho…

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.euwww.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.