+421 908 755 690
Ako sa chcete cítiť vy? Zamerajme na to vašu pozornosť.

POSVÁTNÝ VÝZNAM CELISTVÉ ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ PŘIROZENOSTI

Moudré ženy- ty, které kráčely mnohokrát po této zemi a shromáždily tajemství, pravdy, léčení – moudré ženy nesou hluboké sexuální probouzející kódy, které jsou hluboce pohřbeny v jejich tělech.

Ženy, které si zvolily přinést Světlo Moudrosti své Duše v tomto životě, vytvoří specifický život a zkušenost vztahu, který je navržen k osvícení těchto pradávných sexuálních kódů.

Toto je druh ženské sexuality, který není dobře zaznamenán v naší patriarchální společnosti. Ženy byly zavedeny tak daleko od svého pravého sexuálního vědomí, moudrosti a síly, že se dnes nacházíme ve světě, který morálně soudí, poukazuje a kontroluje ženy v tom, jak nakládají se svou sexuální energií.

Existuje mnoho hluboce zakořeněných přesvědčení a informací o ženské sexualitě – všechny podmínečné, morální a vysoce souzené – že se nakonec většina žen naučí prožívat své vlastní sexuální vědomí skrze těsné, omezené čočky patriarchálně-dominujícího pohledu, který jim jasně a jednoznačně říká od velmi útlého věku co je a co není přijatelné.

Moudré Ženy, Probuzené Ženy, Opravdové Ženy – vaše sexualita je všemocná, tvořivá, hluboce léčivá, nesmírně posvátná a zářivá síla ve vás. Svět ani neví jak hluboké, záhadné a transformující jsou vaše síly sexuálního probuzení a léčení. Tyto síly byly celé věky uzamčeny – drženy v bezpečí a chráněny v Srdci Bohyně – až do teď.

Mnoho z vás jste zažily a vytvořily časové úseky v tomto životě, kde jste vystoupily ze sexuálního spojení – v některých případech na mnoho let.Toto je vědomý krok vedený vaším Vyšším Já a pod dohledem mnoha Posvátných Ženských Průvodců. Toto není v žádném případě morální souzení vaší sexuální přirozenosti. Nejste “očišťovány“ z morálního hlediska kvůli své sexuální energii nebo “pošpiněnému“ tělu. Je to zcela naopak.

Mohly jste být vedeny vystoupit na nějaký čas z intimity, aby vaše hluboké, vnitřní dobro – váš Sexuální Kalich – mohl být naplněn a vyživen.To také znázorňuje dobu během které vaše konkrétní sexuální orgány přijímají extrémně vysoké frekvence Světla. Tyto světelné vlny prochází velmi hluboce skrze vaše nejposvátnější tkáně, nalaďujíce vás znovu na vaše sexuální síly léčení a extatického spojení.

Během tohoto období abstinence sexuální intimity dochází k určitému čištění. Je nezbytné, aby byly staré energie odstraněny z vašeho těla a buněk. Toto opět není komentář sexuální aktivity vaší minulosti, ale touha Velké Bohyně dát vám sexuální “vědomý“ prostor vstoupit opět do své plné síly.

V aréně sexuální intimity jste ohromně a nekonečně silné. Vaše sexuální energie dělají mnohem více než uspokojují nebo přinášejí povrchní fyzickou rozkoš. Pravděpodobně jste vždy hluboko ve svém srdci a krásném ženském těle věděly, že nesete sexuální impulzy, které ještě nejsou rozpoznány společností, ve které žijete.

Bohyně vám nyní říká, že se dějí změny v tom, jak používáte svou sexuální energii. Přitahujete partnery, kteří jsou spirituálně připravení na cestu ženského sexuálního tvořivého vyjádření, které se nyní rozvíjí. Neudělejte chybu, toto je velmi hluboká cesta do sfér posvátného sexuálního spojení, které má velký dopad na oba jedince.

Vaše kundalini je bez pochyby součástí tohoto procesu. Jste mnohem více než tato stočená spirála živoucí božské jiskry, která odpočívá na dně vaší páteře. Vy, jako Celistvá Žena jste osvícenou Světelnou Silou na vyprahlé zemi dychtící po spojení s ní.

Vaše sexuální přirozenost je divoká, neobsažitelná, bezmezná, všemocná, hypnotizující, šílená, intenzivní a nesmí být déle přičítána umírajícímu, starému a obnošenému patriarchálnímu strachu ŽENY.

Toto se nyní děje. Dostanete na toto téma více informací, protože formují jádro toho, kdo jste a co jste nyní vedeni přinést prostřednictvím oživení Vědomí Bohyně na Zemi.

Nikdy, nikdy když tyto energie vystoupí a žijí ve vás je nepotlačujte. Mnoho mužů je ještě nedokáže ustát, ale někteří se objevují s ochotou se v tomto vašem smyslném světě přeměnit. Více jich bude ve svém probouzení následovat.

Svět se probudí, vyléčí a přetransformuje z nedotčeného povstání a vyjádření ženského sexuálního ducha.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad : Taunia Atiriamin
www.SlunecnaBrana.eu

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.