+421 908 755 690
Ako sa chcete cítiť vy? Zamerajme na to vašu pozornosť.

PRAVDA SPIRITUÁLNÍ ŽENSKOSTI – VŠE-VIDOUCÍ, VŠE-CÍTÍCÍ SÍLY MYSTIKA

Jeden z hlavních důvodů proč byla spirituální ženskost po staletí očerňována a potlačována je proto, že představuje schopnost vidět pravdu a odkrýt autentickou sílu z každého místa kde byla skryta.

Věštec nebo mystik, vysoký kněží nebo kněžka, vědma nebo prorok, léčitel nebo alchymista, všechny tyto posvátné role mají jednu věc společnou – jsou stále vyladěni k odhalování pravdy pod přikrývkou ega. Jinými slovy jsou zavázáni k zpřístupnění studny božské síly v každé osobě nebo situaci a přinesení na povrch všeho, co je výsledkem strachu do sféry lásky.

Důvod proč se někdo obrátí na vědmu nebo léčitele k ukázání směru je z důvodu odhalení pravdy. Odhalení božské pravdy není vždy to, co chce hledajcí slyšet. Protože abychom se dostali k pravdě, musíme čelit hrám ega. Než dosáhneme opravdového místa síly a lásky v jakémkoli člověku nebo situaci, vždy se musíme podívat na to, co bylo přestrojeno jako pravda.

Je zarážející co vše ego udělá, aby uteklo od pravdy. Nad tím, co ego udělá aby odradilo člověka od důvěry v moc božského Já v sobě zůstává rozum stát. Mnoho lidí prožije celé životy zaseknutí ve vyčerpávajících, sebedestruktivních a dramaty-vyplněných vzorcích odmítání a potlačení, protože se velmi bojí konfrontace pravdy toho, kým opravdu jsou.

Konfrontace pravdy o tom kdo opravdu jste znamená, že se déle nemůžete schovat před svou silou. To znamená, že musíte čelit všem místům, kde jste schovali své světlo a předstírali, že se cítíte živí. Uvidění pravdy znamená, že najednou musíte vystoupit a nechat vaše božské dary které jste dostali, vládnout.

Toto je důvod, proč jsou lidé kteří nesou kódy Posvátné Ženskosti často obávanými a vnímáni jako hrozba. Je to proto, že se propálí skrze iluze svýma očima. Vidí skrze cokoliv co je přestrojeno za lásku, ale je založeno na strachu. Vidí jak manipulace ega opravdu pracují a cítí na míle daleko podvodné záměry.

Všechno může na povrchu vypadat úžasně, ale opravdový mystik vidí skryté tendence. Pravý hledající cítí ve svém těle, že něco není v souladu. Hlubokou prací Posvátných Transformací na této planetě je odvát pokrývku z mnoha situací,ve kterých je pravda popírána.

Ikdyž nechcete dělat tuto práci odbourávání ega u druhých lidí, budete se nalézat v situacích, kde je vaše energie potřebná. To způsobuje nepohodlí a turbulenci. Není to vždy plynulá plavba. Lidé velmi často silně odmítají své stíny vynořené před jejich tváří.

Ale toto je práce opravdového Mystika. Nechodíte lidem povídat to, co chce slyšet jejich ego. Vaše práce je rozdmýchat je k probuzení, vrátit je do úžasného oceánu lásky a síly, která sídlí uvnitř každého z nich. Ukázat jim, že exituje vyšší volba než úzká, bojácná omezená cesta nižšího já.

Pokud uzavřete tajnou dohodu s touhami lidí aby zůstali v popírajících nebo sabotujících vzorcích, budete se ve svém spirituálním Já cítit velmi nepohodlně. Neinkarnovali jste se proto, abyste dělali tohle. Duch vám dá vždy vědět, pokud dovolujete druhým lidem potřebu těžkého egoistického ovládání a strachu z přeměny, aby vás odvedli od vašich jasných, nadpřirozených znalostí.

Zůstaňte u toho, co jste byli narozeni abyste dělali. Narodili jste se abyste přilnuli k Pravdě. Narodili jste se, abyste zůstali věrní i ve tváři ohromné výzvy k oživení autentické božské síly a lásky. Byly vám dány spirituální dary, které jsou navrženy tak, aby probouzely druhé na cestách na nichž je ovládají a omezují jejich strachy. Máte stále vytahovat pravdu, ikdyž to zprvu způsobí odpor a temnotu.

Děláte tuto práci proto, protože věříte tak nezlomně v Sílu Lásky. Jste oddání Posvátnému Ženství, které v sobě nese Vše-Vidoucí Oko. Nejen oči, které chtějí vidět skrze pohodlné, růžové, jednoduché, spirituálně-líné brýle.

Pokud vás někdo nebo nějaké místo přivolá, je to proto, že jsou připraveni uvidět vlastní odraz Božské Pravdy. Důvěřujte jejich schopnosti to přijmout a čelit tomu. Jste přivoláni k lidem a místům kteří na hluboké úrovni žádají vnitřní přeměnu. Nemusí to ukázat na úrovni své osobnosti nebo reakci ega, ale jejich Vyšší Já přivolalo vaši přítomnost z posvátných důvodů.

Vaše spirituální funkce je být tím, kdo povstane nad iluze. Vaše práce je být tím – někdy možná jediným, kdo opravdově cítí, že je pravda ukrývána. Musíte mít odvahu o tomto mluvit, i když to věci znepohodlní.

Jen nebuďte tím kdo říká věci, protože je druzí chtějí slyšet. Možná se léčíte z celoživotního zavděčování se lidem a přizpůsobování se potřebám druhých, abyste nezůstali odmítnutí. Možná se budete muset přenést přes vlastní egoistickou potřebu být oblíbení, přijatí nebo dokonce populární. Nejste tu proto, abyste “běhali se stádem“. Jste tu, abyste vystoupili z davu a vedli dav do ohňů probuzení.

Strhněte pokrývku pokud potřebujete. Zamíchejte v hrnci. Zažehněte oheň pod pohřební hranicí mrtvého dřeva.

Nesete pradávné kódy Mystika, Věštce, Léčitele.

To není úloha pro slaboduché nebo chabé. To vyžaduje ohromnou sílu, odvahu, vizi a závazek být zářivým paprskem světla v temném moři ztracených duší. Mnozí kteří kráčí po této zemi jsou uvězněni svými strachy do žití životů, které neodráží jejich opravdovou sílu a nádheru.

Spirituální Ženskost Vidí, Cítí a Vnímá Pravdu.

Vždy a bez výjímek.

To je důvod, proč je třeba odvahy přivést Ji zpět.

To je důvod, proč taková výjimečná Duše jako vy byla vybrána k Práci Božského Ženství.

Protože se nebojíte být svědkem pádů z odmítnutí – strachů vystavených Spirituálnímu Světlu Transformace odpalovaných do dálky veškerou přetvářku.

Srdce nutně potřebuje Pravdu, protože ví, že pravda je klíč k Božské Lásce.

Jste tu, abyste Lásce odstranili všechny překážky a to znamená vystavit se a odhalit se vlivům strachu.

Po eony byla energie Posvátného Ženství očerňována a odmítána, protože vibruje jen k rezonanci absolutní pravdy. Vaše tělo a Duše jsou naimpregnovány touto rezonancí, proto budete stále vidět a cítit to, co je skryto pod povrchem.

Z pravdy vychází svoboda.

Z pravdy vychází autentická síla.

Z pravdy vychází inspirovaná vize.

Z pravdy vychází naprostý soulad s posláním Duše.

Jakou práci jste přišli udělat! Jakou odvahu to každý den vyžaduje! Jak musíte někdy stát osamocení a být dostatečně moudří být tím, kdo se odlišuje! Jak musíte být ochotni vidět tmavé stíny vzteku ega proti spalujícímu léku spirituální upřímnosti! A jak jste kvalifikovaní pro tuto tak moc potřebnou úlohu jako léčivá síla přirozené pravdy – vidící sílu!

Author: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.