+421 908 755 690
Ako sa chcete cítiť vy? Zamerajme na to vašu pozornosť.

SÍLA OTEVŘENÉHO SRDCE

Uzavře-li se někdo tváří v tvář tvému otevřenému srdci, nereaguj tím, že odstoupíš od svého odhodlání k otevřenosti.

Otevřené srdce je mocnou sílou. Přirozeně přináší klid, odpuštění, pochopení, soucit, štědrost, tekoucí energii, prostornost, laskavost, přijetí, důvěru a oddanost nejvyšším cílům.

Otevřené srdce je jemné, ale zároveň neochvějné ve svém posvátném záměru. Otevřené srdce dospělo k otevřenosti díky odhodlanému záměru a vědomé práci svého majitele. Rozrostlo se do své božské podstaty díky každodenní praxi, kázni a zaměření.

Otevřené srdce si podmaní všechny, kteří s ním přijdou do styku. Při této úrovni otevřenosti vůči Božské energii bude pro všechny, jejichž hrany jsou příliš ostré, jejichž obranné ploty vůči lásce jsou příliš zakořeněné, jejichž ega jsou příliš nafouklá a překrmena, jejichž vlastní srdce jsou příliš zakrslá a oslabena neochotou narovnat se do pravdy vlastního srdce…

…pro všechny tyto lidi bude velmi náročné ustát sílu otevřeného srdce, planoucího se vší intenzitou a bortícího veškeré iluze.

Otevřené srdce vidí všechno, stejně tak jako otevřené třetí oko.

Pokud se někdo zavře poté, co se setkal se zářícím prostorem tvého otevřeného srdce, neznamená to, že bys měl postupovat stejně nevědomě, stáhnout se a zavřít. Dokonce i když to, co daný člověk udělá, bude pro tebe bolestivé, i když na tebe bude útočit, bude se bránit, nebo tě bude odsuzovat, kritizovat či zahanbovat… nemusíš se nechat strhnout jeho reaktivním chováním. Neuvěř reakcím zavřeného srdce. Nedávej do toho svou energii. Jde o výsledek sevření strachem a o strach z pravdy.

Pravděpodobně si člověku, který se nyní zavřel v přítomnosti tvého zářícího srdce, poskytl jediný záblesk jeho vlastní vyšší přirozenosti, jakého se mu kdy dostalo.

To může být doopravdy děsivé pro někoho, kdo se vyhýbá tomu, aby kráčel cestou, o které v hloubi duše ví, že by jí měl kráčet.

Ukázal jsi mu jeho vlastní Světlo. Dal jsi mu příležitost k růstu a k tomu, aby věřil sám v sebe. Zalil jsi ho koupelí bezpodmínečné lásky a kouzlem božské důvěry, podpory a výživy.

Letmo jsi mu dal okusit chuť Božství a na jeho bolavých rtech zbyla jeho vlastní posvátnost.

Jsi naplněn Božskou esencí a učinil jsi závazek otevřít se jediné pravdě, kterou je láska.

Když jsi takhle plný, mnohdy můžeš působit jako ohrožení pro ostatní, kteří (zatím) neoplývají tvojí odvahou.

Otevřenost je hypnotizující, fascinující a někdy dokonce dráždivá. Ti, kteří se ještě neotevřeli vlastní hloubce, kteří nezpracovali způsoby, jakými se jejich mysl snaží ovládnout jejich srdce, ti, kteří nejsou ochotni rozhodnout se a vzít plnou odpovědnost za svůj život a otevřít se tím vlastní síle, tito lidé obvykle mívají strach, cítí-li pravdu.

Pravda nás osvobozuje, což znamená, že být v kontaktu s naší vlastní pravdou nás osvobozuje. Jsme jedinými tvůrci našeho života, jedinými léčiteli v našem životě a jeho jedinými milenci.

Všichni ostatní jsou pouhým odrazem naší současné úrovně energie a vědomí.

Takže, pokud někdo, kdo je do jakékoli míry uzavřen před svou božskou pravdou a schopností milovat, vstoupí do energetického pole někoho, kdo se vlastní božské pravdě a schopnosti milovat otevřel více – dochází k dynamickému procesu.

Pokud jsi tím, kdo je otevřen více, tvoje otevřenost bude pro druhého, uzavřenějšího člověka jako příval kyslíku. Ale také mu to nastaví velmi jasné zrcadlo pro každé jedno místo, ve kterém trpí stažen svým hlubokým strachem z otevření.

Pokud jeho strachy začnou hledat adresáta poté, co byly probuzeny – což se stává, pokud daný člověk není ochoten řešit je, cítit, přijmout a pracovat s nimi sám – a jsou házeny pod tvé nohy… musíš se jasně rozhodnout a neopouštět své otevřené srdce.

Je potřebné, abys byl plně vědom během každé interakce a chápal ji jako zkušenost učení a otevírání se. Pokud se stane, že tě některý ze strachů druhého člověka začne provokovat, ponoř se hlouběji do svého Já a zjisti, co ti zrcadlí.

Obvykle každý, kdo pracoval na otevírání vlastního srdce, do značné míry nese a vyzařuje obrovské množství Světla.

To může vyvolávat silné reakce od těch, kteří jsou i nadále velmi uzavřeni Světlu. Neber si to osobně, i když v jistém ohledu si potřebuješ uvědomit, že tvé Světlo je silné. Je to výsledek otevřeného srdce.

Funguje magicky, protože ukazuje všechno pravdivě – všechno, co je láskou, všechno, co není láskou.

Budeš-li kráčet s otevřeným srdcem, musíš přijmout to, že jsi do jisté míry hrozbou pro nevědomý masový způsob myšlení. Jsi jako chodící časovaná bomba: každý, kdo je k tobě magneticky přitažen, je na určité úrovni připraven se více otevřít.

Je to jeho odpovědnost a volba odvést svou vlastní práci pro to, aby se otevřel, ne tvoje. Nemusíš se starat o jeho projektované strachy.

Neakceptuj negativní či poškozující chování. Láska je silná a v případě potřeby umí mít stabilní, pevně ukotvené hranice. Věnuj pozornost sobě. Nezapomeň však, že tvým úkolem není snižovat vlastní těžce nabytou moudrost a dosaženou míru růstu jen proto, že někdo jiný má příliš velký strach udělat to, co jsi udělal ty (jsem si jista, že nemůžeš svou cestu léčení popsat jako „vždy snadnou“).

Zůstávej otevřen tváří v tvář uzavřenosti. Zůstávej světlem v hluboké temné noci. Zůstávej srdcem, které svítí, věří, důvěřuje a miluje bez ohledu na to, co se děje. Buď tím, na koho se může každý spolehnout, a to především tehdy, když Světlo, které jsi vrhl na druhého, odhalilo to nejpotlačovanější v jeho psychice.

Nechť je tvé posvátné srdce otevřené tváří v tvář nejdivočejší bolesti, nejhlubšímu utrpení, nejtěžšímu zlomení. Je to jediný způsob, který tebe nebo ostatní zachrání od pocitu oddělení od lásky.

Tvoje posvátné otevřené srdce je skutečným požehnáním, a všem, kteří k němu byli přitaženi, se dostalo přesně to, co potřebují. Na oplátku obdržíš mnohonásobné požehnání od vlastního srdce, i ze všech různých směrů a míst daleko za hranicemi této Země.

Žij se široce otevřeným srdcem. Je to bezpečné, je to nutné, a nyní je to jediný způsob, jak můžeš žít.
———————–
Copyright 2017 Sophie Bashford.
Překlad: Jarisa
Tento text může být dále šířen v nezměněné podobě s odkazem na původní text v angličtině https://www.facebook.com/sophiebashfordintuitive/posts/1368669426540234a odkazem na stránky autorky www.sophiebashford.com