+421 908 755 690
Ako sa chcete cítiť vy? Zamerajme na to vašu pozornosť.

SOPHIE BASHFORD: DUCHOVNÝ TANEC MEDZI ŽENSKÝM A MUŽSKÝM

Ženská energia je pokojná voda, hlboká a príjemná. Ženská energia je najjemnejší vánok hladiaci oblohu. Ženská energia je žiarivý plameň, blikajúci hlboko vo vnútri zdroja. Ženská energia je pulzujúca zem, udržujúca život.

Ženskými energiami možno hýbať, prebúdzať ich alebo vyburcovať. Keď ona cíti mužskú prítomnosť, ako k nej smeruje zmagnetizovaná posvätnou životnou silou, ktorú ona stelesňuje, môže dovoliť, aby sa jej energie začali meniť.

Keď sa mužské vibrácie približujú k ženským, hľadajú vstup do osviežujúcich, vzrušujúcich otvorených priestorov jej emócií, jej posvätného ducha, jej teplého tela. Ich cieľom je začať miešať vody, rozfúkať vánok, rozdúchať plamene, prelomiť a otvoriť zem.

Mužskosť je vzrušená, vybudená, stimulovaná a pripravená vstúpiť do ženského energetického poľa.

Toto je duchovný tanec: božská súhra medzi dvoma jasnými polaritami kozmickej, tvorivej vibrácie. Ženskosť potrebuje mužskosť, aby otvorila svoju zmyselnú žiarivosť a rozhýbala silami srdca okolo jej tela.

Mužskosť potrebuje ženskosť, aby ho spojila s priestorom srdca, emočnou frekvenciou, pocitovými centrami. Potrebuje ju na to, aby on cítil Život.

Ak muž uspeje v snahe otvoriť ženskú energiu, esenciu a nechá ju plynúť k nemu, musí byť opatrný v tanci, ktorý začal. Musí si byť vedomý toho, čo robí, pretože v nej iniciuje posvätný rituál. Nie je múdre jednoducho „zahrávať sa“ s vybudením energií ženy, pretože pre ňu je tento tanec veľmi dávnou modlitbou. Jej hlboké energie sú vzácne alchymistické sily lásky. Nemalo by byť s nimi manipulované, ak je zámer akýmkoľvek spôsobom nečistý alebo motivovaný túžbou len príležitostne provokovať.

Jej posvätné energie nie sú zábavkou. Nemajú byť vybudené na naplnenie mužského ega alebo na neopatrné emocionálne alebo sexuálne uspokojenie. Frivolný postoj k hlbokej ženskosti ju núti ukončiť to. Môže to vyzerať tak, akoby bola „polapená v tom“, ale v skutočnosti, ak jej on neukáže, že ona môže dôverovať jeho Duši s jej vnútornými tajomstvami, neuvoľní pre neho svoje najbohatšie dary.

Ak muž rozvíri ženské vody do veľkých vĺn, vzduch do silnej víchrice, plameň do pohlcujúceho ohňa a zem do obrovského zemetrasenia, musí si uvedomiť, aká je jeho úloha v stretnutí, ktoré prebudilo moc Shakti.

Nesmie utiecť, skryť sa, vyhnúť sa svojej vlastnej mužnosti, zatvoriť sa alebo jednoducho stíšiť svoje silné mužské úmysly. Toto je znevažujúci ťah, pretože hlboká ženskosť odpovedá na žiadosť mužskosti a jeho zodpovednosťou je stretnúť ju a držať. Jednoducho povedané, ak sa muž priblíži k žene a začne prebúdzať jej hlbokú esenciu, ona dovolí svojim posvätným energiám, aby plynuli  pre neho.

Jej ženské jadro sa začne otvárať pre neho, prirodzená žiara bude spaľujúco prechádzať cez ochranné vrstvy. Ženská liečivá vibrácia začne pracovať a prúdiť; ona odpovie na Výzvu na otvorenie. Bude osvetľovaná sľubom, konečne sa oddať zo svojej mäkkosti a vnímavej prirodzenosti do jeho tvrdosti a potencie. Bude voľne smerovať vo viere v plynúce odhalenie jej vnútorného Ja k nemu tak, aby to on podporoval so svojou nekompromisnou prítomnosťou; jeho záväzkom; jeho oddanou horou lásky.

Nie všetky kozmické mužské a ženské tance vedú k vzťahu. Nie všetky výmeny energie sa premietajú do úplnej intimity, úplnej oddanosti tela a duše. Niektoré môžu byť príjemne strávené chvíle, ktoré trvajú len večer alebo dokonca pár okamihov. Druh, charakter spojenia medzi ženským a mužským náprotivkom nie je dôležitý. Čo však dôležité je, aby muž vedel, čo robí, aj keď otvára ženskosť len na 10 minút a potom odchádza. Ak ju zanechá s pocitom, že rozumie, akú nádheru, krásu práve stvoril, vykonal, ona sa nebude cítiť poškodená. Bude sa tešiť z otvorenia, ktoré sa práve stalo, rešpektovať ho a ocení silu otvorenia. Dovolí, aby ju to vyživilo a pripravilo na hlbšie výmeny v budúcnosti.

Ak mužskosť kráča slepo, hlucho a „nevedomo“ v sile, ktorú vlastní na prebudenie hlbokej ženskej esencie, riskuje vkročenie na veľmi nebezpečnú cestu. Ak nie je pripravený, schopný alebo dostatočne ochotný stretnúť ženskú energiu, ktorú už raz prebudil, je okamžite vrhnutý do úlohy zbabelca, slabého. Nemôže prekročiť prah chrámu, len aby sa kňažke ospravedlnil, že si zabudol svoju modlitebnú knižku. Nemôže chcieť sedieť s Bohyňou a potom sa postaviť uprostred jej obradu, chcieť utiecť a odísť zo strachu a zahltenia.

Ak to urobí, Bohyňa ho pošle ďaleko opäť študovať, aby sa naučil a preučil, ako rozvinúť svoju vnútornú mužskosť, aby bol dostatočne veľký stretnúť sa s Ňou.

Ženstvo zbožňuje a uctieva Mužskosť a potrebuje ho. Prebudené ženstvo tiež zbožňuje a rešpektuje Svoje Ja a vie, že aby sa mohol uskutočniť najväčší tanec všetkých čias, Ona musí prijať Mužskosť len vtedy, ak on je pripravený stretnúť sa s jej prebudenými energiami.

Ak mužskosť vytvorí vlnu predtým, než bude pripravený na jazdu, rozdrví ho to. Ak rozfúka vietor skôr, ako bude pripravený na oviatie, bude rozmetaný. Ak vytvorí horúce peklo predtým, ako bude pripravený na čistenie a transformáciu ohňom, bude bolestivo horieť. Ak požiada o otvorenie zeme predtým, než bude schopný vydržať veľké otrasy, rozpadne sa na prach.

Ženskosť si neželá nič viac, len to, aby sa jej energia pohybovala a otriasala, túži po mužskej prítomnosti, ktorá je tak duchovne vyspelá, prebudená, aby ju zvládla a oslavovala, keď sa ona prebudí.

 

Napísala: Sophie Bashford, január 2018 www.sophiebashford.com

Preložila: Renata Poláková www.citimsatudobre.sk

Šírte, prosím, v úcte a rešpekte k autorke s uvedením jej mena a webu.