+421 908 755 690
Ako sa chcete cítiť vy? Zamerajme na to vašu pozornosť.

VRACÍ SE, VŠE SE PRO JEDNOU ZMĚNÍ

V magnetickém poli Země probíhá obrovský posun.

Tak dlouho ztracená vibrace posvátného ženského Srdce se vrací.

Aniž by o tom všichni věděli, její léčivé a požehnané ruce se dotýkají milionů Duší po celé planetě.

Rty těchto Duší už možná zapomněly, jak pronášet ta něžná slova: „Šakti, Posvátná ženo, Bohyně“. A možná je to už tak dávno, od kdy naposledy ucítily na svém těle pohlazení Její posvátné ruky, že až dokud se jich nedotkne, ani si neuvědomí, že dosud všichni kráčeli napůl mrtví, zkřehlí, uzavřeni lásce.

Je-li něco dlouhou dobu odstraněno z našeho vědomí a nedotýká se to našich smyslů, zapomeneme, že jsme to kdy potřebovali. Zapomeneme, jak chutná probuzený život. Zapomeneme, že náš nádech mohl být někdy tak hluboký, naše jídlo mohlo někdy chutnat tak výživně a lahodně, naše oči se mohly kochat takovou nádhernou krásou, naše mysl mohla být tak klidná, naše srdce mohlo být tak otevřené a přijímající a náš duch mohl hořet.

Jakmile se však k nám navrátí pravé Světlo, uvědomíme si, co nám chybělo. Uvědomíme si, co bylo ztraceno, vypleněno a vytrhnuto z našeho světa. Možná ucítíme, že jsme dosud chodili na jedné noze, kulhali a snažili se propojit s okolním světem přes hluboce zraněné a zanedbané srdce.

Vždy v nás byla přítomna prázdnota a touha, která nás hryzala v hloubce naší duše. Proč se cítíme tak neúplní? Co nám chybí? Proč se cítíme tak osaměle a odpojeně? Proč lidé kolem nás nevidí, kdo doopravdy jsme? Udělejme si čas a podívejme se, co je to to, co se hýbe uvnitř nás, co nám dává pocit, že jsme naživu?

Tyto pocity nelze bagatelizovat nebo zjednodušovat na to, že jde o pouhé záchvaty deprese, smutek nebo emocionální nerovnováhu. Jsou projevem existenciální krize – jsou produktem staré Duše, která již kdysi žila v lidském těle, obklopena společenstvím mužů a žen, kteří byli hluboce a čistě spojení s vědomím Bohyně – ale která pak ztratila toto spojení po mnoho životů.

Když se vědomí Bohyně muselo stáhnout do podzemí, hluboko do jádra Země, aby bylo chráněno Velkou Matkou, zástupy Duší, které ji byly kdysi oddané, byly ponechány osamění a bloudění.

Už je to tak dávno, co tato vibrace Božské ženské energie byla k dispozici. Ale nyní se vrací.

Vědomí Bohyně se objevuje ve světech všech Duší, které ji kdysi ctily a milovaly.

Ona se vrací. A v mnoha případech se už objevila.
Začala používat své hluboké kouzlo na ta prázdná a truchlící srdce, která putovala pustými životy, přes bitvy a války, přes období naprosté samoty nebo poustevnictví, přes katastrofální vztahy a naprostou absenci Posvátného smyslu.

Vyslechla prosby, modlitby, hovory všech těchto duší. Ví, že nyní dozrál čas na opětovné spojení. Rozhodla se, že teď je univerzální vibrace bezpečná pro její opětovný návrat.

Takže všechny Duše, které pro ni kdysi pracovaly, se vrací do Jejího náručí. Všechny navážou kontakt s velvyslankyněmi Jejího světla. Budou probuzeny: hluboce, neodvolatelně, obvykle nečekaně – k Pravdě svých bytostí.

Jakmile se vrátí, není cesty zpět.

Svět se změní. Svět bude mít nový význam. Bude zde přítomen Božský smysl a význam věcí, nová naděje, rozžehne se oheň v srdcích všech pradávných Duší oddaných Bohyni.
Všichni slyší její hlas, který je volá k Novému životu.

Začnou se dít zázraky, bude docházet k synchronicitám, pravá Milost se rozprostře jako andělská křídla.

Bohyně dodává všem Duším, které procitly, velkou odvahu provést změny tam, kde jsou zapotřebí. Ona zaplavuje jejich životy Světlem – Posvátnou sílou tak mocnou, že celé jejich fyzické a duchovní tělo je široce otevřeno k transformaci.

Tak dlouho, byly prázdné a vyčerpané, procházely si temnou nocí Duše. Ale v jeden Posvátný den se objevilo Světlo. Přišla Ona – možná zahalena pláštěm, možná se sklopenýma očima či tichým hlasem. Ale poznaly Jí.

Poznaly Pravdu. Cítily to pulzování hluboko, hluboko, hluboko ve svých tělech. Celé jejich Bytí zaplavilo poznání, kdo je.

Nyní se jejich život rozhoupe, jak na horské dráze. Nyní se dovnitř začnou valit vlny. Teď se všude objeví ohňostroje. Nyní pravda vyjde na povrch. Od teď bude všechno jinak.

Duše pradávných velvyslankyň Bohyně pocítily její dotek, nastartovaly se, byly přivedeny k životu, uzdraveny a jsou připraveny k Revoluci.
Ona je tou pravou odpovědí na všechny naše modlitby.

Od momentu, kdy se navrátí, už nic nebude stejné. Je před námi velká mise, kterou musíme naplnit, příslib, který musíme dodržet, Posvátná cesta, kterou musíme projít.

Vše musí být přeorganizováno tak, aby mohlo dojít k tomuto předurčenému opětovnému spojení.
Vše je podle Božského řádu.

Ona promluvila. Ona se vrátila. Ona je připravená.

Autor: Sophie Bashford
Překlad: Jarisa
Sepsala: Copyright 2015 Jen McCarty
www.cosmicgypsy33.co.uk