+421 908 755 690
Ako sa chcete cítiť vy? Zamerajme na to vašu pozornosť.

ZNOVUZROZENÍ DUŠE

Život vám dá vědět, když jste připraveni růst.

Předvede vám připravenost vaší Duše rozvinout se tím, že přinese zkušenosti, které budou výzvou pro nejposvátnější místo uvnitř vás.

To místo je místem, kde leží veškerá vaše moc.

Je to místo, kde žije největší schopnost pro radost.

Je to místo, kde žije nejzářivější tvořivost.

Je to místo, kde se spojujete se svým božstvím a svou vnitřní schopností rozsvítit svět.

Často, než je Světlo uvnitř vás odhaleno, objeví se životní “krize“. Je to proces, ve kterém dochází pro vaši osobnost a vaše ego k velké výzvě.

Velmi často, když je vaše Světlo připravené ukázat vám Cestu; Pravou Cestu; autentickou cestu – domněnky a předsudky o tom kdo jste, co chcete, kam jdete a život který žijete vám jednoduše vybouchne “do tváře“.

Vaše osobnost si myslí, že se nic neodvíjí dobře, že se vše rozpadá, že “Selhávám“ nebo že “Jsem roztrhán/á na kusy“ nebo že “Už nevím kdo jsem“. A nebo varianty toho všeho.

Pamatujte, že když Život chce abyste rozšířili své vnitřní a vnější obzory, budete vedeni naslouchat tomu, co říká vaše srdce. Vaše srdce vás spojuje s vaším Vyšším Já. Vašše vyšší Já vás spojuje s Bohem.

Když nasloucháte můžete zjisit, že vzkaz není vždy jednoduché uslyšet.

Pravda uvnitř vás vás povede ven z míst pohodlí a míst, kde se můžete schovávat.

Pravda uvnitř vás vás natáhne a bude od vás vyžadovat změny, které vás mohou děsit, ale vezme vás daleko za vaše omezení.

Pravda uvnitř vás vám ukáže, že jste mnohem tvořivější, silnější, krásnější, úžasní, ctění a opečovávaní více než jste tušili.

Když vás Život rozvíjí a rozrůstá ven ze zámotku, odhalujíce tato světlem naplněná motýlí křídla, může to působit děsivě a sklíčujíce.

Pokud opravdu nasloucháte, budete vždy vědět, že vám Život přináší “zlomovou“ příležitost.

Bude to vyžadovat odvahu. Bude to vyžadovat podporu. Bude to vyžadovat sáhnout hodně hluboko. Bude to vyžadovat dlouhé hluboké nádechy.

Bude to vyžadovat pochopení, že se jedná o zrození a znovuzrození, vývoj pro tělo a duši.

Když jste se rodili z lůna vaší matky, vzali jste na sebe risk, že to co se nachází vně jejího těla bylo více vzrušující a život-utvrzující než zůstat uvnitř.

Musela vás ze sebe vydechnout, s velkými vesmírnými energiemi valícími se skrze její tělo. Museli jste pracovat po boku jejích pulzujících svalů abyste se dostali ven z bezpečí jejího lůna do prostředí vnějšího světa.

Toto se stane, když zažijete znovuzrození duše.

Je potřeba obou – Vesmírná Matka zrodí vás a vy zrodíte sami sebe.

Důvěřujte tomu, že co se nyní děje ve vašem životě je přirozeným následkem toho, co ve vás bylo již dostatečně dlouho uloženo.

A že co leží na druhé straně lůna je bezpečné.

Autor článku : Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/02/znovuzrozeni-duse.html

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.