+421 908 755 690
Ako sa chcete cítiť vy? Zamerajme na to vašu pozornosť.

Blog

LÁSKA VYNÁŠÍ NA POVRCH VŠE, CO JÍ NENÍ PODOBNÉ

By | Texty Sophie Bashford

Toto je jedna z mých oblíbených citací z Course in Miracles. Ukazuje sílu čisté Lásky jako léčivé síly, kterou nenahradí žádná jiná. Ukazuje, jak Láska osvětluje Stinné Já a nemůže jinak než ho přivést do Světla. Ukazuje, jak nás Láska – jako jediná základní očistná vibrace ve Vesmíru znovu vede do Celistvosti prostřednictvím odhalení každé části našich zraněných Já, která popřela že Láska je vše, čím Jsme. Pokud narazíte na vibraci vědomé, bezpodmínečné lásky v jakémkoliv člověku, místě nebo situaci – zažijete Nevídanou chemickou reakci. Energie lásky je extrémně inteligentní a ví, kde se má usadit. Vstupuje do všech částí…

Read More

VSTUP DO MUŽSKÉHO ŽIVOTNÍHO POSLÁNÍ SKRZE ŽENSKOU POSVÁTNOU ESENCI

By | Texty Sophie Bashford

Aby se žena otevřela své ohromné, přirozené sexuální plnosti, musí důvěřovat muži svým srdcem, duší a posvátným ženským jádrem. Musí cítit, že poznal, že je bohyní v inkarnované formě. Musí poznat, že jeho jádro – jeho mužnost – je hluboce vyživována spirituální ženskostí a že jen oddáním se této posvátné Shakti síle se může stát takovým mužem, po kterém prahne (a svět velmi potřebuje) Smutnou – a celkem drsnou – pravdou je, že si většina mužů neuvědomuje, že zažívají pouze zlomek potenciálu sexuality spirituálně probuzené ženy. Díky nedostatku vzdělání, modelů, a příkladu jak zacházet s ženskou energií, mnoho mužů mine…

Read More

TOTO JSOU TY ŽENY

By | Texty Sophie Bashford

Ženy, které jsou povolány do božské ženské služby – která pozvedá kvocient kolektivní ženské spirituální vibrace na této planetě – nejsou schoulenými fialkami. Tyto ženy – které bez pochyby vlastní oceán nejčistší bezpodmínečné lásky a soucitu ve svých vzájemně propojených Srdcích – musí být silné, odvážné a dosti moudré na to, aby vytvořily vlny, kamkoliv jsou vyslány. Tyto ženy jsou ty, které vkráčí do starých paradigmat a zatřesou s nimi do hloubi jejich jádra. Tyto ženy jsou Ty, které uslyšely Volání Hor, Moří, Hvězd a Větru a které s tím něco dělají. Jsou dostatečně soucitné aby uslyšely zoufalý pláč těch,…

Read More

VY VÍTE !!!

By | Texty Sophie Bashford

Drazí, pamatujte, že v této době intenzivních změn na naší planetě máte poslání, které má své určené místo od prvního úsvitu. Můžete mít často pocit, že jste nebyli pro takovou intenzitu stvořeni, pro tyto posunové vlny a přílivy, tyto vrcholy a pády, tyto spirály a vpády do srdce zázraku. Můžete také často cítit, že nevíte co děláte, proč to děláte a jestli dokážete nadále zvládat co je před vás postaveno. Až se věci rozmotají, a to se v jistém bodě stane, budete si lámat hlavu a křičet do tmy – proč já? Zeptáte se Vesmíru co si jako myslí že…

Read More

INTUICE A ŽENSKÝ DAR VĚDĚNÍ

By | Texty Sophie Bashford

Vaše intuice nemusí dávat smysl druhým a z fyzického pohledu nemusí být zřejmé souvislosti, ale vy své intuici musíte naprosto důvěřovat. Vaše intuice je samostatné, nejvíce zpustošené vlákno vyšší ženské moudrosti: ve své podstatě je připojené k ženskému vědomí a proto byla moderními společenskými podmínkami naprosto znehodnocena a poškozena. Intuice je spletena s nejhlubšími záhadami vesmíru. Splétá se a tančí s Velkou Sítí Života. Vidí do Neznáma a do ještě ne fyzicky zmanifestovaných realit a spojuje iluzi minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Je důležité uvědomit si, jak moc jsme usazeni ve vědomí mužského paradigmatu lineárních, racionálních, na důkazech založených analýz. Jsme…

Read More

HLUBOKÁ ŽENA

By | Texty Sophie Bashford

Hluboká žena je v napojení na čistou zdrojovou energii. Hluboká žena sem přišla změnit struktury existujících forem. Přišla, aby přivedla zemi zpět do vědomí kreativní a spirituální síly zvané ženské světlo. Hluboká žena je silou přirozené záře, která nemůže být zastavena. Hluboká žena se přesunula za materiální chtění a vnější nápravy pro vlastní bezpečí nebo naplnění. Hluboká žena zjistila, přes nespočitatelné roky svobodného dechu, že byla pozvána Životem, aby sáhla do hloubek jeho existence. Hluboká žena musí konfrontovat, potkat se a čelit tomu, co je na této planetě prezentováno jako iluze. Musí se naučit opustit prostor mysli a vrátit se…

Read More

PRŮKOPNÍCI ZMĚN

By | Texty Sophie Bashford

Tesající nové možnosti bytí, žití, milování, tvoření, práce – toto je to, co průkopníci dělají. Průkopníci změny jsou vzácní, protože v jistém bodě se musí přestat zajímat o to, co si o nich myslí druzí. Musí riskovat možné odmítnutí od druhých, protože jejich součástí vytvářet svobodu je být volní, aby mohli následovat své vnitřní vedení bez ohledu na to, co si o tom myslí druzí lidé. Jak přinášíte nové vědomí, saháte hluboko dolů – hlouběji než jste si kdy mysleli že je možné – a dotýkáte se pradávného pokladu, staré moudrosti, kosmicých pravd, divokých a nezkrotitelných instinktů. Možná to zní…

Read More

SÍLA OTEVŘENÉHO SRDCE

By | Texty Sophie Bashford

Uzavře-li se někdo tváří v tvář tvému otevřenému srdci, nereaguj tím, že odstoupíš od svého odhodlání k otevřenosti. Otevřené srdce je mocnou sílou. Přirozeně přináší klid, odpuštění, pochopení, soucit, štědrost, tekoucí energii, prostornost, laskavost, přijetí, důvěru a oddanost nejvyšším cílům. Otevřené srdce je jemné, ale zároveň neochvějné ve svém posvátném záměru. Otevřené srdce dospělo k otevřenosti díky odhodlanému záměru a vědomé práci svého majitele. Rozrostlo se do své božské podstaty díky každodenní praxi, kázni a zaměření. Otevřené srdce si podmaní všechny, kteří s ním přijdou do styku. Při této úrovni otevřenosti vůči Božské energii bude pro všechny, jejichž hrany jsou…

Read More

ZRYCHLENÁ PŘEMĚNA MUŽSKÝCH PRACOVNÍKŮ SVĚTLA

By | Texty Sophie Bashford

Nyní se nacházíme v tak intenzivním a vytrvalém prostředí spirituální evoluce, že vidíme legiony světlonošů probouzejících se do svého účelu v neslýchaném měřítku. Mnoho těchto milovaných Světlonošů a Pracovníků jsou muži a je nezbytné uznat velmi rychlé a intenzivní úrovně vnitřních přeměn, které tito muži na cestě k plnému vědomí nyní zažívají. Nelze podceňovat odvahu, kterou tito Muži Světla musí mít.To co si tyto pradávné bojovné Duše uvědomují je, že jejich Vyšší Já je volá v intenzivním procesu Smrti a Znovuzrození, které je zavede do naprosté ztáty iluze nižšího mužského ega. A to tak, že se uskuteční velký vnitřní proces,…

Read More

RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALÉNY

By | Texty Sophie Bashford

Taunia Atiriamin: I v této mistrovské praktice sexuální magie Isis (popisované ve videu), si byli vysocí zasvěcenci vědomi problematiky traumat z dětství, která mohla sabotovat jejich záměry posvátné aktivace těl a rozšiřování vědomí. U mužů se jedná o vztah s matkou a je to nejkomplikovanější část na cestě muže, pro kterého je nezbytné tuto problematiku řádně pochopit a zvládnout ..cca 35 minuta videa. Sophie Bashford: Máří Magdaléna je posvátná kněžka, která během svého života na Zemi vytvořila hluboce léčivé ženské prostory a modality a pokračuje v silné podpoře vzestupu Bohyně skrze prostorové dimenze. Milovaná Máří Magdaléna k vám v tomto…

Read More