+421 908 755 690
Ako sa chcete cítiť vy? Zamerajme na to vašu pozornosť.

Blog

POSVÁTNÝ NÁVRAT BOŽSKÉHO MUŽSTVÍ

By | Texty Sophie Bashford

„Probuzený muž je bojovníkem srdce. Svolává ostatní vědomé muže aby se přidali k revoluci, „složili“ svá ega a s opravdovou mužskou energií ukázali, co znamená vrátit se k lásce.“ /Daniel Nielsen/ Sestry soucítí se statečnými muži, kteří v tomto čase povstávají do své Božské síly. Silné Posvátné Mužské frekvence aktivují všechny muže, jejichž posláním je ztělesnit nové spirituální paradigma. Tito muži jsou všichni ti, kteří v minulých inkarnacích sloužili Bohyni. Toto jsou muži, kteří v hloubi své Duše ví kdo a co je Bohyně. Milovali Ji, uctívali Ji, byli zmáčeni Jejím Světlem, topili se v Její vyživující kráse a byli…

Read More

A PŘIJDE ČAS…

By | Texty Sophie Bashford

A přijde čas, kdy láska – tak velká, přijde téměř potichu, v temnotě, záhadně – přijde a ukáže vám, že všechny cesty za to stály. Tato láska nemusí vypadat úplně tak, jak si představujete. Nemusí přicválat na bílém koni nebo být pokryta drahokamy, zpívajíce vlastní chválu. Nemusí vypadat jako pohádka starých folklórních a snících romancí, které jsou vetkány do našich myslí jako rytíři a princezny. Tato láska je pro Krále a Královny – ty opravdové. Ty, kdo nepotřebují osvobodit nebo vysvobodit své čisté, oddané a bezpodmínečně milující srdce. Je pro Spirituální krále a královny, kteří mnohokráte kráčely po této planetě…

Read More

MODLITBA DVOJPLAMENŮ A ENERGETICKÁ AKTIVACE

By | Texty Sophie Bashford

Být na Cestě Duchovního Dvojčete je hluboký závazek k osobnímu duševnímu růstu. Pokud vás váš duch vede ke slovům, modlitbám, činům, lidem, symbolům, praktikám nebo rituálům které invokují léčivou energii cesty duchovních dvojčat – uctívejte toto vedení. Uctívejte ho bez myšlenky toho, co to znamená pro život vašich vztahů. Uctívejte ho bez očekávání jak vaše dvojče vypadá, jak se chová, kým je, kde je, kdy přijde a jestli vůbec někdy přijde. Ctěte vedení, které zaplavuje vaši psychiku související s cestou sjednocení s vaším dvojčetem. Není to o uspokojování mysli, která potřebuje vědět. Není to o vysvobození, ochraně nebo pozvednutí vašich…

Read More

ŽENSKOST NEMÁ LINEÁRNÍ PLÁN

By | Texty Sophie Bashford

Způsob kterým k vám Vesmír hovoří je prostřednictvím opakovaných emočních pocitů, prostřednictvím nápadů které dostanete a které se k vám budou vracet. A pokud opravdu nasloucháte, všimnete si “vjemu“ a budete schopni rozeznat pocit – kvalitu emoce, nápadu který máte. Bude to mít jistou navýšenou energii. Velmi jemnou. Můžete to cítit a neopustí vás to. A je to něco, co k vám bude opakovaně přicházet. To je váš vnitřní hlas. Vaše vnitřní tutovka. …Vaše vnitřní pravda. Vaše intuice. Pro vaši mysl to bude často vypadat velmi jednoduše. Bude to říkat… „Jdi na vycházku!“ Bude to říkat… „Sedni si a hraj si…

Read More

POSELSTVÍ JEŽÍŠE A MÁŘÍ MAGDALÉNY – DUCHOVNÍ DVOJČATA

By | Texty Sophie Bashford

Mnoho z vás se nachází na cestě k setkání s důležitými posvátnými partnery. Tato setkání mají své kořeny ve vašem pradávném, nejvzdálenějším kosmickém původu Duše. Jeden z vás v sobě nese Celé Vědomí Ženství. Druhý z vás v sobě nese Celé Vědomí Mužství. Spolu jste Jedním a dotváříte Celek. Toto není stejné jako když lidské ego potřebuje být kompletním v osobním vztahu. Ve skutečnosti se nemůžete znovu-sjednotit na fyzické úrovni dokud jeden z vás nebo oba neprojdete monumentálním vnitřním procesem a vyléčením svého vnitřního dítěte a nepodíváte se čistě do zrcadla vnitřní transformace. Pokud to jeden udělal, druhý bude brzy…

Read More

OSOBNÍ POHLED SOPHIE BASHFORD NA DUCHOVNÍ DVOJČATA, ŽENSTVÍ, ŽENSKOU CELISTVOST A SPIRITUÁLNÍ PRAVDU

By | Texty Sophie Bashford

Milí přátelé, na fb stránkách Slunečné Brány budou znovu zveřejněny překlady článků Sophie Bashford týkajících se fenoménu Duchovních Dvojčat. Začínám zveřejněním překladu osobního pohledu autorky na Duchovní Dvojčata. S jejím úhlem pohledu naprosto souzním. Tato cesta je velmi bolestivá, náročná a je to proces. Ženy MUSÍ dokončit emoční sebeléčení na všech rovinách a stát se soběstačné, nezávislé a celistvé. Aby se tak stalo, musí projít určitým obdobím “zdivočení“, kde se napojí na svou Vyšší Vesmírnou Podstatu tak hluboce, že si budou jisty pravdou svého srdce a budou schopny v jistém okamžiku uvidět plán duše a poslání které tento vztah s…

Read More

PROBOUZEJÍCÍ

By | Texty Sophie Bashford

Když nadejde Čas Probuzení, vše spojí své síly aby se to stalo. Když se vědomí vaší Duše sejde s řádem Vesmíru zjistíte, že se život přenastavuje takovým způsobem, který se logice naprosto příčí a i s kořeny vyvrátí nejlepší plány ega. Když zde vaše Duše potřebuje začít řídit vaši existenci, zažijete zásadní změny, které většinou přijdou “odnikud“. Velmi často je potřeba náhlého otřesu do vědomí, aby se zachvěly čakry a proud vyšších vibrací začal opět proudit skrze energetická těla. Pokud jste dlouho potlačovali, blokovali a odmítali svou spirituální energii, vytvoří se kolem vás okolnosti a události, které vás vyvedou ze…

Read More

OPRAVDOVÁ INTIMITA JE INTIMITA SE SEBOU SAMÝM

By | Texty Sophie Bashford

Veškerý Život je Vztah. Primárně jsme ve vztahu sami se sebou. Jsme ve věčném vztahu s Bohem, Vesmírem, Vyšším Zdrojem Lásky. Své mylné přesvědčení uvnitř sebe o oddělenosti od Zdroje Veškeré Lásky si neseme do vztahů s druhými. Svá raněná srdce a strachy z dalších zranění si otevíráme ve vztazích s druhými. Přinášíme hrůzu z nabídnutí své ryzí Duše odhalené, nahé a citlivé do vztahů s druhými. A pak se uzavřeme ve falešné snaze ochránit se před projevením veškeré lásky uvnitř nás – po čem toužíme, prahneme, co hluboce potřebujeme a po čem stonáme. Naše staré příběhy a strachy nám…

Read More

POŽADAVKY K ŽITÍ SVÉHO PRAVDIVÉHO OSUDU A POSLÁNÍ

By | Texty Sophie Bashford

Abyste mohli žít své opravdové poslání a osud, budete muset být zavedeni do hloubek svých strachů, traumat, vašich odmítání a sebe-sabotujících tendencí, vašeho uhýbání a zraněného vnitřního dítěte. Budete muset najít a vstoupit do chrámů léčení a oddechnout si od neustálého tlaku našich stávajících sociálních podmínek které vám sdělují, že vnitřní práce není dosažení srovnatelné s úspěchem. Abyste mohli žít svou absolutní nejvyšší pravdu a rozdávat své nejhlubší dary světu, budete muset čelit všemu co se stane překážkou k odhalení těchto darů a jejich sdílení. Zní to jako kdyby toto vyžadovalo intenzivní studium, trpělivost, houževnatost, odhodlání a závazek –a tak…

Read More

ZNOVUZROZENÍ DUŠE

By | Texty Sophie Bashford

Život vám dá vědět, když jste připraveni růst. Předvede vám připravenost vaší Duše rozvinout se tím, že přinese zkušenosti, které budou výzvou pro nejposvátnější místo uvnitř vás. To místo je místem, kde leží veškerá vaše moc. Je to místo, kde žije největší schopnost pro radost. Je to místo, kde žije nejzářivější tvořivost. Je to místo, kde se spojujete se svým božstvím a svou vnitřní schopností rozsvítit svět. Často, než je Světlo uvnitř vás odhaleno, objeví se životní “krize“. Je to proces, ve kterém dochází pro vaši osobnost a vaše ego k velké výzvě. Velmi často, když je vaše Světlo připravené…

Read More